De Bijbel in het midden - Het geloofsgesprek te midden van verschillen

In het geloofsgesprek gaat het om de vraag wat wij geloven en hoe wij geloven, hoe wij leven met God en wat dit voor de dagelijkse praktijk betekent. Het geloofsgesprek is nodig in de kring van de eigen gemeenten, maar ook kerkbreed.

Het geloofsgesprek heeft daarbij in het bijzonder het samen lezen van de Bijbel nodig. Geen kerk zonder een open Bijbel. Het geloof is uit het gehoor. De Bijbel is bron en norm van de kerkelijke verkondiging.

Diverse vormen van geloofsgesprek:

Geloofsgesprek in de gemeente

Opstap-vragen en Boek ‘Back to basics - zeven cruciale vragen rond missionair kerk-zijn’
Spreken over geloof is kwetsbaar. Soms praat je niet ‘zomaar’ over dat wat diep zit en je leven raakt. Er kan ook sprake zijn van verlegenheid. Tegelijk willen we het geloof graag doorgeven aan de komende generaties. Kinderen stellen vragen. We ontmoeten collega’s, buren en vrienden. Dan kan het ineens gaan over de grote vragen van het leven. Hoe vind je woorden? Kun je dat oefenen? Sake Stoppels en Nynke Dijkstra-Algra schreven het boek 'Back to basics'. Een paar opstap-vragen zijn: wie heeft jou geïnspireerd? Van wie heb jij geloven geleerd? Welke liederen, Bijbelgedeelten of teksten bemoedigen of troosten jou?

Videoserie ‘Het geloofsgesprek’
De scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk, ds. René de Reuver, wil graag dat die woorden van geloof weer klinken. Dat brengt hem in gesprek met vier predikanten die woorden smeden – woorden die bedoeld zijn om in te wonen.

De predikanten zijn:

Diverse bijbelstudies
Enkele bijbelstudies rond de thema’s eenzaamheid, vluchtelingen, verharding in de maatschappij, prestatiedruk, de toekomst van de kerk etc. 

Emmaüswandeling
Een beproefde methode is waar mensen twee aan twee elkaar iets vertellen over hun geloof. Dat kan thuis of in de kerk of tijdens de zogenaamde Emmaüswandeling. Twee mensen stellen elkaar vragen en gaan in gesprek.Deze en andere methoden zijn te vinden bij het materiaal van startzondag 2018 met als thema 'Een goed gesprek'.

Diverse spelvormen
Spelvormen bieden vaak de opening tot gesprek. Bekijk Tafelgesprekken, Ontmoeten, en Zinwijzerspel.

Boekje ‘Een goed gesprek’
Een goed gesprek, een boekje dat wil helpen om goede gesprekken te voeren. Korte analyses geven aan hoe het niet moet en hoe het juist wel kan. Met oefenmogelijkheden individueel, in tweetallen of groepen. 

Geloofsgesprek tussen verschillende generaties

De Kletsklapper, Geloven met plezier en Let the music play bevatten eigentijds materiaal voor kinderen en jongeren. Kijk ook op jop.nl/werkvormen  waar andere werkvormen over het geloofsgesprek te vinden zijn.

Faithblocks prikkelt met behulp van twaalf dobbelstenen je verbeelding en laat je in gesprek gaan over verhalen uit de Bijbel. De inzet van de verdiepingsstenen helpt nieuwe verbindingen te maken van jouw wereld naar een verhaal uit de Bijbel en andersom. Faithblocks kan thuis gespeeld worden, in de klas, op club, in het jongerencentrum en op de ouderensoos. 

Mensen zoals jij is ontwikkeld met jongeren in kleine catechesegroepen. Passend bij deze tijd, interactief van opzet. Jongeren doen als vanzelf mee. Spelenderwijs en op belevingsniveau wordt ingezet bij actuele thema's die bij hen spelen. Ook Bijbelse personen spelen een rol. 

Bij de HGJB vindt u onder de zoekterm geloofsgesprek materiaal voor kinderen en jongeren. 

U kunt ook deelnemen aan de training 'Geloofsopvoeding thuis'.

Missionaire geloofsgesprek

Veel van genoemd materiaal is ook bruikbaar voor het gesprek met vrienden, familie of mensen in jouw omgeving, die vragen hebben over God of het leven, die interesse tonen in het levensverhaal van Jezus of die met jou een goede band hebben gekregen. We noemen hier ook:

De Alpha-cursus werkt volgens de methode van ontmoeten, vragen en ontdekken. Tijdens ongeveer tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. 

De basiscursus 7+1 ontmoetingen met God houdt in dat de deelnemers samen eten, samen luisteren naar geloofsverhalen en kijken wat dat met mensen kan doen. 

Interessant voor uw beeld van uw geloofsgemeenschap en nuttig materiaal voor het missionaire gesprek is de serie videoportretten van nieuwkomers. Aan de hand van deze portretten kunt u ook in gesprek gaan met potentiële kerkbezoekers of mensen die voor het eerst willen deelnemen aan een kerkelijke activiteit.

Wilt u als kerkenraad een gesprek over missionair-kerk-zijn: vraag advies door te bellen naar 030 - 880 1880. Of bezoek de bijeenkomsten over pionieren. Predikanten kunnen deelnemen aan de training 'Missionaire specialisatie'.

Geloofsgesprek met joden, moslims en andersgelovigen

Over ontmoetingen met joden biedt Kerk en Israël materiaal. Zie ook het materiaal De Uitdaging. Dit internetproject wil lessen leren uit de dialoog van christenen en joden. Wat hebben christenen geleerd over de joden Jezus en Paulus? En wat betekent dat voor ons christelijk geloof? Tien stellingen met uitgebreide toelichting vormen de kern van dit project. Elke stelling wordt samengevat en aangevuld met links die doorverwijzen naar meer informatie. De vier onderdelen van het project eindigen elk met voorstellen voor een geloofsgesprek waarin een video is opgenomen. Door de dialoog met joden worden christenen opnieuw tot geloven uitgedaagd.

Over ontmoetingen met moslims biedt Kerk in Actie i.s.m. met partnerorganisaties materiaal: bijvoorbeeld op geloveninsamenleven.nl. Bij ontmoetingen zou het aangaan van de relatie uitgangspunt moeten zijn. Interfaith biedt materiaal voor het gesprek met christelijke en islamitische jongeren. 

De Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting van de Raad van Kerken in Nederland biedt materiaal ter bevordering van de interreligieuze dialoog

De dienstenorganisatie kan helpen een keuze te maken. Vragen? Bel met: 030 - 880 1880. Maandag tot en met donderdag van 09.00 – 21.00 uur en vrijdag: van 09.00 – 16.00 uur of mail info@protestantsekerk.nl