Pastoraat: omzien naar elkaar in de naam van Christus

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op  de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw.

Pastoraat aan mensen die zich (min of meer gedwongen) buiten het bereik van de plaatselijke gemeente bevinden, wordt categoriaal of doelgroepenpastoraat genoemd.  Deze categoriale pastoraten vloeien voort uit het gemeentepastoraat, maar worden daar waar het de capaciteiten of omvang van de plaatselijke gemeente te boven gaat, verzorgd vanuit de landelijke kerk.

Categoriaal pastoraat is per definitie missionair en oecumenisch. Voor bepaalde doelgroepen is deze vorm van pastoraat ook emancipatoir en gericht op integratie met de gemeente.

>Meer informatie en vragen: info@protestantsekerk.nl;  of via (030) 880 1880.