Binnenvaartpastoraat: Daar zijn waar de schipper is

Veel schippers en hun familie hebben tegenwoordig een thuisbasis-met-kerk, maar er is nog steeds een groot aantal varende echtparen en gezinnen voor wie het schip hun 'thuis' is. Voor hen in het bijzonder zijn er de havenkerken en de schipperspredikanten: het binnenvaartpastoraat.

Ook schipperfamilies met een thuisbasis kunnen soms echter een schipperspredikant nodig hebben. Wanneer een schipper ver van huis is en onverwachts naar het ziekenhuis moet, kan een plaatselijke predikant onmogelijk bijspringen…

Toekomst binnenvaartpastoraat

Het binnenvaartpastoraat wordt door de binnenvaartschippers enorm gewaardeerd, zo bleek uit een onderzoek naar de toekomst van het Binnenvaartpastoraat (2010). Op de centrale vraag 'Kan het binnenvaartpastoraat structureel worden ondergebracht bij plaatselijke gemeenten?' kwam dan ook volmondig het antwoord: Nee!  Binnenvaartschippers hebben geen vaste plek en zijn altijd onderweg. Dat is van grote invloed op de werkwijze van het pastoraat. Het is daarom van belang op te zoek te gaan naar nieuwe vormen van pastoraat die passen bij het mobiele bestaan van binnenvaartschippers.

Pastorale zorg

Samen met tientallen vrijwilligers vormen de schipperspredikanten ds. Dirk Meijvogel en ds. Louis Krüger het pastoraal team voor de binnenvaartschippers van de Nederlandse binnenvaartvloot. Zij werken voor zo'n 450 schippersfamilies die varen tussen Nederland en het Duitse Rijn- en Ruhrgebied. Schipperspredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties en ziekte, bij huwelijksvieringen en gesprekken over financiële zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek.

Ontmoeting, vorming en toerusting

Jaarlijks organiseren de schipperspredikanten drie grootschalige ontmoetingsweekend  voor de schippersgezinnen: Hemelvaart-jeugdweekend, Gezinsweekend en Najaarsweekend voor volwassenen. De laatste jaren nemen er steeds meer mens mee aan deze weekenden. De weekend zorgen voor meer betrokkenheid bij elkaar en bij de kerken. Een weekend is vaak een startpunt voor allerlei nieuwe initiatieven.

Kerken aan het water

De kerken aan het water ('havenkerken') zijn belangrijke thuisplekken voor de schippersgezinnen. Er zijn voortdurend andere mensen in de kerk, maar het gevoel van gemeenschap en thuis-zijn blijft. De schipperspredikanten zijn direct betrokken bij de kerken aan het water in Rotterdam, Duisburg en Mannheim:

 

Schippersbeurs Gorinchem

Jaarlijks staan schipperspredikanten en vrijwilligers van het Binnenvaartpastoraat met een stand op de schippersbeurs 'Construction and shipping industry' in Gorinchem. Hun stand wordt altijd druk bezocht, en er worden diepgaande pastorale gesprekken gevoerd.

Nieuwsbrief

Wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten van de schipperspredikanten, kan zich gratis abonneren op de nieuwsbrief van het binnenvaartpastoraat via d.meijvogel@filternet.nl 

Schipperspredikanten

Vanuit de Protestantse Kerk zijn als binnenvaartpastores aangesteld: ds. Louis Krüger: l.kruger@planet.nl; (06) 5233 6794; (Nederland-West,  Koningskerk Rotterdam); en ds. Dirk Meijvogel: d.meijvogel@filternet.nl; (06) 3104 1389; (Nederland-Oost, Duitsland, Kerk in de Ruhr Duisburg-Ruhrort).

Vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerken is als schipperspredikant aangesteld: ds. H. van der Ham, hvdham@filternet.nl; (06) 5359 6380 

Pastoraat Binnenvaart

Het Binnenvaartpastoraat gaat uit van de Protestantse Kerk in Nederland, en is beschikbaar voor alle schippers ongeacht hun levensovertuiging. Er wordt samengewerkt met de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Rooms-Katholieke Kerk.Het werk van het Binnenvaartpastoraat wordt gecoördineerd door de  werkgroep Pastoraat voor de Binnenvaart, die deel uitmaakt van Kerk in Ontwikkeling/ Protestantse Kerk. 

>Meer informatie: ds. Anja van Alphen (voorzitter): postvooranja@hotmail.com; Gerda van der Vliet (penningmeester): gerdavandervliet@caiway.nl