Voor predikanten en kerkelijk werkers

De missionaire specialisatie
De missionaire specialisatie is een tweejarige training voor predikanten en kerkelijk werkers. In een stevig programma (een maandelijkse dag of tweedaagse) wordt een aantal ‘rode draden’ getrokken: theologische verdieping, leiderschap, persoonlijk geloof/spiritualiteit, contextverkenning en contextualisering, veranderingsprocessen, creativiteit en communicatie. Bezoeken aan best practices en een reis naar Londen maken onderdeel uit van het programma. Aan de opleiding gaat een assessment vooraf en er volgt na afloop een evaluatie aan de hand van een verslag. Kerkenraden worden meegenomen in de opleiding: ze worden geacht met een vertegenwoordiging aanwezig te zijn op vier zaterdagen, waaronder de afsluitende dag. Dat maakt deze opleiding uniek. De ervaring leert dat het enthousiasme voor deze kerkenraadsdagen groot is en steun betekent voor de opleiding en de doorwerking daarvan.

De opleiding gaat in september 2018 voor de derde keer van start. De eerste twee groepen kwamen uit de breedte van de kerk. Dat leidde tot boeiende ontmoetingen en intensief leren van elkaar. Mail voor meer informatie naar n.dijkstra@protestantsekerk.nl.

Filmpjes
In de loop der jaren zijn filmpjes gemaakt die speciaal gericht zijn op predikanten en het gesprek in werkverbanden kunnen aanjagen. Het gaat om de volgende filmpjes:

Zie mij nou, een kort meditatief filmpje over de rol van de predikant, eigen geloof, vragen en vermoeidheid.

Mensen met een missie (lange en korte versie), over de rol van predikanten rond het geloofsgesprek en hun eigen plaats daarin.

Missionair preken: ds. Janneke Nijboer en ds. Piet de Jong geven hun mening: Goed gepreekt, Wat wil je met die preek?, De doelgroep van Piet de Jong, Rol van de predikant, Geloof je het zelf?, Over het effect van een preek. Is het niet (ook) een truc? en Preken als Obama

Wat gebeurt er als er een nieuwkomer in je kerkdienst zit? Wat zegt hij of zij ervan? Ferdi in Noordwijk (deel I en deel II) en Sanne: De uitnodigingSanne: Lesje voor de leraar en Sanne: Door de ogen van… en Christiaan wist van niks

Over de rol van de missionaire predikant met prof. dr. Henk de Roest, ds. Sjaak Visser en ds. Marrit Bassa: Interview met Henk de Roest, Klein portret van predikant-zijn en Een gezonde portie zelfrelativering.


Back to Basics
Boek met zeven missionaire vragen, ontstaan uit de praktijk van het missionaire werk. Het zijn de volgende:

  1. Wat bedoelen we met heil?

  2. Gaat het om werven, om ‘zieltjes winnen’?

  3. Wat is het belang van de context? Hoe contextualiseren we?

  4. Hoe ligt de verhouding tussen gemeenschap en individu?

  5. Wat is kerk-zijn eigenlijk?

  6. Gaat het om kwaliteit of om kwantiteit? Wat is ‘groei’?

  7. Wat is de rol van de predikant in dit alles?

De hoofdstukken uit het boek gaan op deze vragen in. Sake Stoppels en Nynke Dijkstra zijn beschikbaar voor gesprekken over dit boek: bij een werkverband van predikanten of voor een gemeenteavond of kerkenraadsdag. Contact via n.dijkstra@protestantsekerk.nl.