Waarom pionieren?

Nog geen vijftig jaar geleden aten Nederlanders bijna alleen aardappelen en groente. Nu eten mensen wraps, sushi, noodles en meer.

Zoals ons eten veel diverser is geworden, zo is Nederland ook veel diverser geworden qua hoe mensen in het leven staan. Wat we belangrijk, mooi en handig vinden, dat verschilt. Een kerkdienst op zondagochtend, hoe goed dat ook is, past daardoor niet bij iedereen. Door te pionieren ontstaan er nu méér vormen van kerkzijn. Nieuwe vormen, waardoor mensen op hun eigen manier meer kunnen ontdekken van het christelijk geloof.

Bij pionieren vragen we van mensen niet om zich aan te passen aan onze kerkelijke gewoonten, maar gaan we naast mensen staan en passen wij ons aan. Om vervolgens samen te ontdekken hoe het evangelie van betekenis kan zijn in onze levens. We hopen en bidden dat zo meer mensen ontdekken wat de waarde is van het christelijk geloof.

Leren van elkaar

Vanuit de bestaande kerken willen we ook leren van wat er gebeurt bij pioniersplekken. Wat maakt dat we een initiatief zien als een vorm van kerkzijn of juist niet? Wat is de essentie van kerkzijn? Hoe wordt er leiding gegeven? Op welke nieuwe manieren kunt u uw geloof beleven? Daar willen van we leren. Daarom is het belangrijk dat een pioniersplek verbonden is met één of meer bestaande kerken. En omgekeerd geldt ook dat pioniers kunnen leren van bestaande kerken, want over veel vragen is tenslotte al eens nagedacht.