Verkendagen pionieren

De Protestantse Kerk organiseert regelmatig verkendagen over pionieren.

Het programma wordt per regio toegesneden op de lokale context maar in de meeste gevallen is in het programma een dagdeel bestemd voor predikanten en kerkelijk werkers en een dagdeel voor gemeenteleden.

Zie de agenda op www.lerenpionieren.nl voor de meest actuele informatie over verkendagen.