Missionaire ronde 4: Deel je leven

In 2016 is de vierde missionaire ronde van start gegaan. In ruim twee jaar worden alle classes bezocht. Het thema ‘Deel je leven’ wordt in een middag- en een avondprogramma op verschillende manieren behandeld.

De missionaire ronde die nu gaande is wordt ingekort, mede vanwege de reorganisatie van de dienstenorganisatie. Geplande bijeenkomsten in verschillende classes in 2017 en 2018 komen te vervallen. De actuele informatie van bijeenkomsten vindt u op deze website. Op elke bijeenkomst, al dan niet bij u in de buurt, bent u zonder dat u zich aanmeldt, van harte welkom. ​

Programma

Het programma gaat over de betekenis van geloof in het dagelijks leven.

Middagprogramma

De middagbijeenkomst is bedoeld voor predikanten en kerkelijk werkers en jeugdwerkers. Het programma staat in het teken van luisteren, uitwisselen en ontmoeten. Uitgangspunt is het rapport 'Waar een Woord is, is een weg', over kerkzijn op weg naar 2025, dat in november 2012 door de synode is aangenomen. Wat helpt u bij missionair gemeentezijn en wat niet?
Aan de hand van een artikel van prof. dr. Henk de Roest over de situatie van de kerk van nu gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Daarnaast wordt een video-interview met hem besproken. U kunt vanaf 14:00 binnenlopen, de middagbijeenkomst duurt van 14:30 - 17:00.
>Lees meer  en download voorbereidingmateriaal voor missionair ronde 4. 

Avondprogramma

Het avondprogramma gaat over de vraag hoe geloof zichtbaar wordt in het dagelijks leven. De avond is in eerste instantie bedoeld voor kerkenraden, missionaire werkgroepen en geïnteresseerde gemeenteleden, maar predikanten en kerkelijk werkers zijn ook welkom.

In een carroussel van drie workshops krijgen de deelnemers (praktisch) materiaal aangereikt voor gebruik in kleine groepen, rond een maaltijd. Ook wordt een workshop aangeboden over twintigers en de kerk. Deelnemers krijgen een boekje mee, gebaseerd op onderzoek met praktische tips over deze generatie.

U kunt vanaf 19:00 binnenlopen, de avondbijeenkomst duurt van 19:30 - 21:30.  

> Meer informatie: info@protestantsekerk.nl