Missionaire gemeente - vitale gemeente

Missionair Werk en Kerkgroei droomt van vitale gemeenten en zet zich in om bestaande gemeenten een nieuwe missionaire impuls te geven.

Daarom worden plaatselijke gemeenten gestimuleerd om activiteiten te ontplooien die er aan bijdragen dat mensen in Nederland in aanraking komen met het christelijk geloof. Gemeenten kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Tijdens de missionaire rondes maken gemeenten kennis met diverse kanten van missionair kerkzijn. Daartoe wordt werkmateriaal ontwikkeld waarmee gemeenten zelf aan de slag kunnen. 

Via cursussen en de missionaire specialisatie kunnen belangstellenden zich verder ontwikkelen in missionair gemeentezijn of als missionair predikant.

Steun het Missionair Werk

Plaatselijke gemeenten kunnen het werk van Missionaire Werk en Kerkgroei blijvend mogelijk maken via de landelijke collecten.

Particuliere donaties zijn ook van harte welkom.