Kerkmuziek

Wat zou onze eredienst zijn zonder muziek? Muziek inspireert en het zingen van een lied brengt de woorden tot leven.

In muziek en lied brengen we God de eer en kunnen we onze gevoelens uiten, van dankbaarheid en vreugde, maar ook van zorg en verdriet. We putten daarbij uit een rijke traditie.

Tijden veranderen. En daarmee het karakter en de vorm van de kerkdienst en de liederen die graag gezongen worden. In opdracht van de synode van de Protestantse Kerk is een nieuw Liedboek ontwikkeld, dat in mei 2013 verscheen.

Voor predikanten, kerkmusici en gemeenteleden verzorgt de Protestantse Kerk diverse cursussen en opleidingsmogelijkheden rondom liturgie en kerkmuziek. Zo maken we toepasselijke en eigentijdse invullingen voor de eredienst mogelijk, waarin we ons geloof met elkaar mogen delen.  

>Meer over het Huis van de Kerkmuziek op www.huisvandekerkmuziek.nl

Huis van de Kerkmuziek

In het platform Huis van de Kerkmuziek werkt de Protestantse kerk samen met allerlei andere organisaties die actief zijn op het terrein van de kerkmuziek. Deze hebben stuk voor stuk hun eigen achtergrond, een specifiek aandachtsveld, een eigen kerkelijke of liturgische context. In het Huis van de Kerkmuziek werken deze organisaties samen: zij inspireren elkaar en ontplooien nieuwe initiatieven. 

>Meer informatie en vragen over kerkmuziek algemeen: kerkmuziek@protestantsekerk.nl