Materialen Kerk en IsraŽl

Wie meer wil lezen over het thema Kerk en Israel vindt hier een overzicht van de belangrijkste documenten, tijdschriten en gespreksmateriaal. 

Handreikingen voor de Israëlzondag

De Protestantse Kerk biedt ieder jaar een handreiking aan om mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en mede daardoor het begrip voor en gesprek met joden te bevorderen.
>Download de handreiking 2018 voor de Israëlzondag

Tijdschrift Kerk en Israël Onderweg

Dit is een kwartaalblad van de Protestantse Kerk. Het geeft tal van gezichtspunten over en visies op de verhouding tussen joden en christenen. In het bijzonder de katerns van Kerk en Israël Onderweg zijn geschikt als gespreksmateriaal.
>Lees meer en download nummers Kerk en Israël Onderweg

IP-nota

Na uitgebreide gesprekken met verschillende organisaties en spelers in het veld gaf de synode van de Protestantse Kerk op 11 april 2008 haar goedkeuring aan de nota ‘Het Israëlisch-Palestijns conflict in de context van de Arabische wereld van het Midden-Oosten’: de IP-nota.

In de IP-nota staat dat de Protestantse Kerk geroepen is gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Dat houdt in:

  • dat de kerk de wijze waarop Israël zichzelf verstaat respecteert;
  • dat de kerk vormen van vervangingstheologie afwijst;
  • dat ze uiterst alert is op uitingen van antisemitisme;
  • en dat ze de ontmoeting en het gesprek blijft  zoeken met het levende jodendom en met Joodse gesprekpartners, vooral in Nederland en Israël.


>Lees de IP-nota ‘Het Israëlisch-Palestijns conflict in de context van de Arabische wereld van het Midden-Oosten’

Dossier Israël-Palestina

Historisch overzicht van de belangrijkste documenten van de Protestantse Kerk over het Israëlisch-Palestijnse conflict vanaf de IP-nota.
>Lees het Dossier Israël-Palestina

Tijd voor Vrede

Deze werkmap biedt uitgebreide bezinning op de verbondenheid met Joden én Palestijnen. Het materiaal werd ontwikkeld rondom de Israëlzondag 2011, maar is ook geschikt om op andere momenten mee aan de slag te gaan.
>Lees de werkmap Tijd voor Vrede

Woord & Weg/Kerkinformatie

Regelmatig verschijnen er in Kerkinformatie artikelen over en vanuit Kerk en Israël. Zie o.a. 'Onopgeefbaar Verbonden: katern over Kerk en Israël' (Kerkinformatie, oktober 2013) en 'Antisemitisme – Wat kunnen we ertegen doen?', door Eeuwout van der Linden (Kerkinformatie april 2015). Kerkinformatie is opgevolgd door het tijdschrift Woord &Weg.
>Lees meer en download nummers Kerkinformatie en Woord & Weg

Korte opsomming ontwikkelingen Nederland 

Er is een lange voorgeschiedenis, waarbij vooral de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland nationaal en internationaal een voortrekkersrol hebben vervuld in de joods-christelijke relaties en de Israëltheologie. Het jaartal 2008 is gekozen als markeringspunt, omdat toen de IP-nota verscheen, de beleidsnota die nog steeds richtinggevend is voor het beleid in de Protestantse Kerk t.a.v. Israël.
>Lees het kort overzicht ontwikkelingen in Nederland betreffende Israël vóór 2008

Internationale documenten: de Twaalf punten van Berlijn

In 1947 kwamen 65 Joden en christenen uit 19 landen bijeen in het Zwitserse Seelisberg om kort na de Sjoa hun engagement te verwoorden om een nieuwe verhouding tussen joden en christenen na te streven. Hieruit ontstonden de “Tien Punten van Seelisberg” en dit werd het begin van de ICCJ, de Internationale Raad van Joden en Christenen. Deze Tien Punten zijn tijdens de internationale
vergadering van de ICCJ in juli 2009 in Berlijn bij de tijd gebracht in een nieuw document, de Twaalf Punten van Berlijn.
>Lees meer over de Twaalf punten van Berlijn

Internationale documenten: Dabru Emet

Dabru Emet ('Spreek de waarheid') is een document over de verhouding tussen joden en christenen dat op 10 september 2000 verscheen in de New York Times en ondertekend was door meer dan 200 rabbijnen en joodse intellectuelen. Het is geen officieel document vanuit een joodse organisitie, maar verwoordt wel in acht punten wat een aantal leidinggevende joodse intellectuelen de joods-christelijke verhouding ziet.
>Lees meer over Dabru Emet