Zeven brieven over het ambt

‘Ambten zijn een gave van God aan de kerk’, aldus ds. Arjan Plaisier (voormalig scriba generale synode). ‘En toch zitten we er mee. Om ambtsdrager te zijn. Om ambtsdragers te vinden. Hoe blijf je geïnspireerd, ook als met minder mensen en minder geld het

In de gemeente in gesprek over het ambt

Ds. Plaisier schreef zeven brieven over het ambt, vanuit zeven verschillende perspectieven. Het zijn brieven waarin het gesprek wordt aangegaan, brieven die willen inspireren, bemoedigen en richting willen wijzen. Ze zijn bedoeld om het gesprek in de gemeenten over het ambt te stimuleren. Bij iedere brief zijn een aantal gespreksvragen geformuleerd die kunnen helpen om het gesprek op gang te brengen.