Zeven brieven over het ambt

‘Ambten zijn een gave van God aan de kerk’, aldus (inmiddels ex-)synodescriba Arjan Plaisier. ‘En toch zitten we er mee. Om ambtsdrager te zijn. Om ambtsdragers te vinden. Hoe blijf je geïnspireerd, ook als met minder mensen en minder geld het werk gedaan moet worden? Voel je je geroepen of geronseld?’

Scrina Plaisier merkte dit op tijdens de vergadering van november 2013, waar de synode een verkennende bespreking hield over het ambt. Insteek waren zeven knelpunten rond het ambt.

Zeven keer over het ambt

In de april-synode 2014 stond het onderwerp 'Ambt' weer op de agenda. Scriba Plaisier had de opmerkingen uit de novembervergadering verwerkt in zeven brieven over het ambt. De brieven zijn gericht aan de gemeente, de kerkenraad, de ouderling en diaken, de predikant, de classis, de bisschoppenconferentie en de missionair werker. Zeven keer over het ambt, vanuit zeven verschillende perspectieven.

Gesprek aangaan

Het zijn brieven waarin het gesprek wordt aangegaan, brieven die willen inspireren, bemoedigen en richting willen wijzen. Na het verwerken van de reacties van de synode zijn de brieven in juni 2014 verzonden aan de gemeenten om het gesprek in de gemeenten te stimuleren. Gemeenten kunnen tot juni 2015 op de brieven reageren. In april 2016 zal het onderwerp terugkomen in de generale synode.