Communicatie

De essentie van communicatie is niet roepen, maar raken en verbinden. Raakt de inhoud van het kerkblad de beoogde doelgroep? Zijn dat alleen de betrokken gemeenteleden of misschien ook randkerkelijken?

De website van de gemeente kan door iedereen wereldwijd bekeken worden. Is de site daar ook op ingericht? Kan iemand die onbekend is met de gemeente zijn of haar weg naar de kerk vinden aan de hand van de website?

Steeds meer predikanten twitteren. Facebook is ontzettend populair. Wat doet de gemeente met sociale media? 

De gemeente organiseert een evenement dat ook interessant is voor de lokale pers. Hoe zijn die te bereiken? En wanneer vindt de pers het evenement interessant genoeg om er aandacht aan te besteden?