Chrch-app: de kerk in uw binnenzak

De chrch-app biedt de gemeente de gelegenheid om nieuwsberichten, agenda-items, contactgegevens, foto’s etc. via smartphone en tablet onder handbereik van velen te brengen. 

Voor de gebruiker (zowel Android als IOS) is de chrch-app gratis te downloaden. Via de app bereikt u als gemeente een brede doelgroep van alle leeftijden. Voor jongeren maakt een smartphone en/of tablet met apps deel uit van de ‘standaarduitrusting’ en onder ouderen gebruikt al meer dan een derde een smartphone of tablet en dat aantal blijft stijgen.

Functie

De app is een goede aanvulling op bestaande communicatiemiddelen van de gemeente, zoals het kerkblad en de website. Leden kunnen elkaar beter leren kennen door het smoelenboek met persoonlijke profielen inclusief foto's en introducties. Gebedspunten, familieberichten, reacties op een preek, geloofsvragen of inspirerende Youtube-filmpjes kunnen makkelijk met elkaar gedeeld worden. Bovendien kan de app ingezet worden tijdens de wekelijke collectes en voor het communiceren van acitiviteiten en roosters.

App Protestant

Maakt u op dit moment nog gebruik van de app Protestant? Onlangs heeft de ontwikkelaar van deze app te kennen gegeven dat ze met de app gaan stoppen. U heeft tot uiterlijk 1 maart 2019 de tijd om gebruik te maken van de app Protestant; gedurende die periode is de helpdesk nog gewoon actief en blijft de app op de huidige platforms (de huidige versies van android en IOS) werken. Loopt uw huidige jaarabonnement eerder af, dan mag u tot 1 maart 2019 gratis gebruik blijven maken van de app. Dat geeft u de tijd om binnen uw gemeente na te denken over het mogelijke vervolg. Als u gebruik wilt blijven maken van een kerk-app, kunt u eenvoudig overstappen op de chrch-app.

Meer informatie

De chrch-app draait financieel op vrijwillige bijdragen van de aangesloten kerken. Kijk voor alle informatie over de app op https://chrch.org/.