Weg van Leven

'Weg van Leven' is een project voor iedereen die verlangt naar persoonlijke geloofsverdieping en gezamenlijk geloofsgesprek. Het sluit aan bij 'De hartslag van het leven: visienota van de Protestantse Kerk' (2012).

In onze samenleving zijn veel spirituele zoekers, mensen die diep van binnen beseffen dat het leven meer is dan hebben en houden. Deze zoekers bevinden zich zowel binnen als buiten de kerk.

Voor hen is het project 'Weg van Leven' gemaakt. Zes gemeenten uit de breedte van de Protestantse Kerk deden hiermee in 2011 ervaring op met dit project: lees hierover in het katern ‘Spirituele gemeenteontwikkeling'  (Kerkinformatie december 2011).

Werkschrift Weg van Leven

Dit werkschrift reikt een weg aan voor persoonlijke geloofsverdieping. Het bevat zeven weekthema’s. Zes zijn ontleend aan geloof-hoop-liefde: genade, verlangen, overgave, vruchtdragen, volharden en liefhebben. Het zevende is dankbaarheid. Ieder weekthema wordt ingevuld volgens een bepaald ritme, met teksten en oefeningen voor elke dag. Bedoeld voor persoonlijk gebruik en voor groepsbijeenkomsten.
>Bestel Werkschrift Weg van Leven in de webwinkel 

Materialen

De zeven thema’s (of een selectie daaruit) kunnen ook in groepsbijeenkomsten gezamenlijk worden verkend. Rond ieder thema is een handleiding voor een gespreksbijeenkomst gemaakt. Deze zijn te gebruiken voor:

  • bestaande of nieuwe kringen en groepen (met een programma voor een startbijeenkomst om het project in de gemeente te introduceren);
  • thematische vieringen met de teksten en beelden uit het werkschrift;
  • tijdens het bezinnende deel van vergaderingen.

>Meer informatie: Lydia Roosendaal: lydia.roosendaal57@gmail.com