Vacare - platform voor meditatief leven

Vacare is een platform voor meditatief leven. Vacare is een initiatief van de Protestantse Kerk en staat open voor iedereen die zich samen met anderen wil oefenen in meditatief leven.

We leven in een hectische samenleving. We zoeken naar rust en balans. We leven in een tijd van de oppervlakte en uiterlijke schijn. We zoeken naar diepgang en authenticiteit. We leven in een tijd van individualisme. We zoeken naar spirituele verbondenheid. Meditatie kan helpen.

Rust en heilzame onrust

Meditatie brengt rust en heilzame onrust, verdieping en authenticiteit. Samen mediteren schept verbondenheid. Met elkaar. Met God, de Bron van ons leven.
Als je geregeld mediteert, kom je dichter bij je ware zelf, en word je steeds meer de mens zoals God die bedoelt.

Meditatief leven

Meditatie is geen doel. Het is een middel tot meditatief leven. Dat is leven in verbondenheid met alle leven vanuit de Bron van het leven. Dat is leven vanuit openheid en aandacht. Dat is leven en laten leven, loslaten en toelaten. Dat is leven in vrijheid, geestelijke vrijheid. Een woord daarvoor uit de spirituele traditie is vacare, dat is vrij zijn.

Vacare: inspiratie en ondersteuning

Vacare biedt inspiratie en praktische hulp aan meditatiegroepen en vacare-groepen uit haar netwerk. Vacare onderhoudt het contact met deze groepen door middel van de Nieuwsbrief Vacare en het magazine Meditatief leven. Meer over de visie van Vacare leest u in het visiedocument.

Vacare organiseert bovendien jaarlijks de landelijke Vacaredag, evenals diverse trainingen en cursussen, samen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE). 

Vacare: partners

Vacare heeft goede contacten met het CSC: Christelijk Spiritueel Centrum Hilversum, en met de World Community for Christian Meditation (Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie).

Vacare bestuur

Het bestuur van Vacare bestaat uit Jos de Heer (voorzitter), Diana Berendsen (secretaris/penningmeester), Henri ten Brinke, Alberte van Ess, Corinne Groenendijk, Machteld Hoekzema en Niels Gillebaard.
>Vragen en informatie: vacare@protestantsekerk.nl