Vacare - platform voor meditatief leven

Vacare is een platform voor meditatief leven. Vacare is een initiatief van de Protestantse Kerk en staat open voor iedereen die zich samen met anderen wil oefenen in meditatief leven.

We leven in een hectische samenleving. We zoeken naar rust en balans. We leven in een tijd van de oppervlakte en uiterlijke schijn. We zoeken naar diepgang en authenticiteit. We leven in een tijd van individualisme. We zoeken naar spirituele verbondenheid. Meditatie kan helpen.

Oproep: Een kwartier voor God

Lees hier de oproep van Ronald Heins over Een kwartier voor God.

Rust en heilzame onrust

Meditatie brengt rust en heilzame onrust, verdieping en authenticiteit. Samen mediteren schept verbondenheid. Met elkaar. Met God, de Bron van ons leven.
Als je geregeld mediteert, kom je dichter bij je ware zelf, en word je steeds meer de mens zoals God die bedoelt.

Jaarthema

Als jaarthema dat de vier nummers van dit blad zal verbinden, hebben we gekozen voor ‘mediteren met de Bijbel’. Christelijke meditatie is door de eeuwen heen een zeer veelvormig verschijnsel geweest. Op allerlei wijzen hebben gelovigen gemediteerd en God gezocht. Ook veel meditatievormen en –technieken uit andere culturen en religies zijn beproefd en beoefend. Een rijke veelkleurigheid die getuigt van grote vrijheid en vreugde doet zich daarin voor. Lees hier meer over Lectio divina volgens Guigo II de Kartuizer.

Meditatief leven

Meditatie is geen doel. Het is een middel tot meditatief leven. Dat is leven in verbondenheid met alle leven vanuit de Bron van het leven. Dat is leven vanuit openheid en aandacht. Dat is leven en laten leven, loslaten en toelaten. Dat is leven in vrijheid, geestelijke vrijheid. Een woord daarvoor uit de spirituele traditie is vacare, dat is vrij zijn.

Vacare: inspiratie en ondersteuning

Vacare biedt inspiratie en praktische hulp aan meditatiegroepen en vacare-groepen uit haar netwerk. Vacare onderhoudt het contact met deze groepen door middel van de Nieuwsbrief Vacare en het magazine Meditatief leven. Meer over de visie van Vacare leest u in het visiedocument.

Vacare organiseert bovendien jaarlijks de landelijke Vacaredag, evenals diverse trainingen en cursussen, samen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE). 

Vacare: partners

Vacare heeft goede contacten met het CSC: Christelijk Spiritueel Centrum Hilversum, en met de World Community for Christian Meditation (Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie).

Vacare bestuur

Het bestuur van Vacare bestaat uit Jos de Heer (voorzitter), Henri ten Brinke, Alberte van Ess, Corinne Groenendijk, Niels Gillebaard en Rob Boersma.

>Vragen en informatie: vacare@protestantsekerk.nl