Spreken over God

De laatste jaren is het ‘spreken over God’ opnieuw in de belangstelling gekomen. Dat is onder meer veroorzaakt door de komst van moslims en van christenen uit andere landen naar ons land.

God niet langer een taboe

Er is een hernieuwde belangstelling voor religie in onze samenleving, waardoor God niet langer een taboe-onderwerp is. Tegelijkertijd is er verwarring rond het bestaan van God, ook binnen de kerk. Daarom besloot de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland een handreiking te schrijven voor de gemeente.

In deze handreiking wordt ingegaan op vragen als: hoe weten we van God? Hoe spreken we over God? Hoe kunnen we God ervaren, en wat betekent het als wij Hem níet ervaren? Ten slotte wordt er aandacht gegeven aan het belijdend spreken over God.

Bespreking in kringen

De gespreksvragen bij elk hoofdstuk maken Spreken over God geschikt voor bespreking in groepen, kringen en kerkenraden.
>Bestel Spreken over God bij Boekencentrum Uitgevers. Ook beschikbaar als e-book.

Startbijeenkomst

Om te peilen of er (in bestaande gespreksgroepen in) de gemeente belangstelling is voor het thema, kunt u een startbijeenkomst organiseren rond het filmmateriaal bij de pastorale handreiking. Aan het eind van die startbijeenkomst kunt u nagaan wat de behoefte is om de pastorale handreiking met anderen te bespreken. 

Bespreking in de kerkenraad

‘Spreken over God’ leent zich goed om besproken te worden in vergaderingen van de kerkenraad. Dat kan bijvoorbeeld door telkens het eerste half uur van de vergadering te besteden aan bezinning rond een hoofdstuk uit de handreiking.

Bespreking in classis of classicale vergadering

Een geloofsgesprek vindt allereerst plaats in de plaatselijke gemeenten. Naast dit gesprek in de plaatselijke gemeente, heeft de classicale vergadering een eigen taak bij het ‘spreken over God’. Juist in het verband van de classis komen gemeenten van allerlei soort en ligging elkaar tegen. Dat zien we ook in de werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers die door de classicale vergadering zijn ingesteld.

Er is onze kerk veel aan gelegen dat gemeenten en hun voorgangers het kerkelijk gesprek ook over dit onderwerp met elkaar voeren. Op die manier kunnen we (opnieuw) ervaren wat ons verbindt en - soms ook - waarover we verschillend denken. In het gesprek met elkaar kunnen we iets ontdekken en herontdekken van de breedte van de kerk van alle tijden en plaatsen. En het kan stimuleren om het geloofsgesprek in de eigen gemeente inhoud en vorm te geven.

In de handleiding voor het voeren van geloofsgesprek in classicale vergadering over Pastorale Handreiking 'Spreken over God worden enkele suggesties gedaan over hoe het geloofsgesprek gevoerd  zou kunnen.