Catechese en Educatie

Veel gemeenten willen hun jongeren graag vertrouwd maken met het christelijk geloof en de traditie van de kerk.

Handreiking 'Een 10 voor catechese!'

De handreiking Een 10 voor catechese! kan hen daarbij helpen. De handreiking is in november 2013 aanvaard door de synode, geeft informatie en stelt vragen bij vier thema’s die belangrijk zijn voor samen leren geloven in de gemeente.

Training en toerusting catecheet 

Van generatie op generatie wordt het geloof in God doorgegeven. In de kerk gebeurt dat bijvoorbeeld via de catechese. Dat vraagt nogal wat van mensen die zich hiervoor inzetten: bijvoorbeeld de catecheten.Gelukkig staan zij er niet alleen voor. Er zijn mogelijkheden voor training en toerusting via het toerustingscentrum van de Protestantse Kerk. Ook worden er speciale materialen voor de catechese ontwikkeld door jeugdorganisaties, zoals JOP en de HGJB. Deze jeugdorganisaties verzamelen kennis over catechese en zijn een vraagbaak voor catecheten.De catecheet is en blijft via de catechese-ontmoetingen een belangrijke schakel naar een nieuwe generatie. Als jongeren zo een plek hebben waar zij kunnen leren geloven, is er hoop voor de kerk van de toekomst. Een kerk waar mensen elkaar en God echt ontmoeten.