Winnaars Kerk en Wereld Tender 2017 bekend

De Commissie Fonds Kerk en Wereld is eruit: Bijbels museum te Amsterdam, New Dutch Connections te Utrecht en Leven in Laak te Den Haag zijn de drie winnaars van de Tender 2017. Elk van hen ontvangt van het fonds gedurende drie jaar een bedrag van maximaal

De commissie Fonds Kerk en Wereld

Samenwerking en verbinding 

De drie winnende projecten zijn allen op zoek zijn naar samenwerking en verbinding in de maatschappij. Het Bijbels museum krijgt de bijdrage voor een tentoonstelling over christenmigranten, aan wie door deze bijzondere expositie een gezicht gegeven wordt. Bovendien is het museum altijd bezig om door middel van vernieuwende expositieplekken een gesprek op onverwachte plekken op gang te brengen, waarbij ze gebruik maken van verschillende media.
New Dutch Connections behoort tot de winnaars door hun nieuwe toneelvoorstelling over en met vluchtelingen en hun programma om vluchtelingen werkervaring te laten opdoen. De sterke voorstellingen, hun goede methodiek om hierbij het gesprek op gang te brengen over integratie in de Nederlandse samenleving en de religieuze vragen hierbij, gaven voor de commissie de doorslag in de subsidietoekenning. Daarnaast wordt aan vluchtelingen een kans geboden werkervaring op te doen in een vak, waardoor ze geïnspireerd worden om hier of in hun thuisland een bestaan op te bouwen. Leven in Laak is een project waar Kerk en Wereld potentie en innovatie in ziet. In de multiculturele wijk Laak in Den Haag wordt een koffietent en ontmoetingsplek gestart. Een prachtige combinatie van vrijwilligersinzet en tegelijkertijd het runnen van een onderneming.

Kansrijke projecten

Er moest een keuze gemaakt worden uit ruim 120 inzendingen. De commissie van fonds Kerk en Wereld was overweldigd door zoveel reacties. Dat maakte de keuze heel moeilijk, omdat er slechts ruimte is voor 3 projecten in deze tender. Na selectie zijn 6 van de 120 inzendingen uitgenodigd voor het houden van een pitch op 27 november jl. Deze 6 inzendingen zag de commissie als het meest kansrijk. De 6 projecten waren stuk voor stuk mooi en werken aan verbinding in Nederland. Uiteindelijke heeft de commissie de bovenstaande 3 projecten gekozen om voor de periode van drie jaar met veel plezier haar naam aan te verbinden.

Fonds Kerk en Wereld

Kerk en Wereld stimuleert activiteiten op het grensvlak van geloof en samenleving door subsidie te geven aan grote en kleine initiatieven op het gebied van vier kernthema’s. Het fonds is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.

Jongerenprijs

Ook is er de Kerk en Wereld Jongerenprijs. Deze wordt in februari 2018 uitgereikt aan jongeren die een project of actie willen opstarten voor een betere maatschappij. 

>Meer informatie en vragen: info@kerkenwereld.nl en 030 880 16 28