Tender Kerk en Wereld

 

 

In het najaar van 2017 is het mogelijk om een grotere subsidieaanvraag in te dienen dan de reguliere subsidieregeling.

Onder grote projecten verstaan wij ideeën die financiële ondersteuning van meer dan € 15.000 nodig hebben.

Wat biedt Kerk en Wereld?

Eind 2017 stelt Kerk en Wereld een bedrag beschikbaar van maximaal € 50.000 per jaar (gedurende drie jaar) voor opvallende en vernieuwende initiatieven die tegenstrijdige groepen met elkaar in contact brengen, het onderlinge begrip versterken en stimuleren om blijvend samen op te trekken. De projecten helpen bijvoorbeeld kinderen, jongeren en/of volwassen in contact te komen met groepen met verschillende opvattingen; of de initiatieven zorgen ervoor dat mensen met verschillende achtergronden voortaan niet meer buitengesloten worden.

Als uw project in staat is tegenwicht te bieden aan discriminatie, het isoleren van groepen of het verscherpen van tegenstellingen tussen mensen, dan zien we uit naar uw projectvoorstel! Kerk en Wereld honoreert meerdere projectvoorstellen dit najaar, dus lees de criteria goed door en stuur snel uw project in.

Hoe werkt het?

Stap 1. Lees alle criteria van deze oproep goed door.

Alle criteria vindt u in het document ‘Kerk en Wereld criteria subsidieregeling TENDER 2017'

De belangrijkste criteria zijn:

1. Uw projectvoorstel moet aansluiten bij minimaal een van de thema’s van Kerk en Wereld. Lees de inhoudelijke toelichting op de thema’s zorgvuldig door.

  • Bevorderen van recht en inclusiviteit, gerechtigheid en gelijkwaardigheid
  • Actualisering van christelijk geïnspireerd leven
  • Ontmoeting tussen levensbeschouwingen
  • Samenredzaam

2. Uw aanvraag is voor een bedrag van maximaal € 50.000,- per projectjaar, gedurende maximaal drie jaar.
3. Het project mag niet reeds gestart zijn, en moet vernieuwend zijn.
4. Uw project kan aantoonbaar niet uit reguliere middelen gefinancierd worden.
5. Uw aanvraag is volledig en bevat het ingevulde aanvraagformulier met o.a. een projectplan van maximaal 800 woorden en een begroting. De aanvraag dient voor 1 november 2017 door ons te zijn ontvangen.

Stap 2. Stuur uw subsidieaanvraag in.

Vul het volledige aanvraagformulier, inclusief projectplan (max 800 woorden) en begroting in en stuur het voor 1 november 2017 naar info@kerkenwereld.nl.

Beoordelingsprocedure
De beoordeling van de inzendingen gaat als volgt.

  1. Alle voorstellen die voor 1 november 2017 zijn ingediend, worden beoordeeld door leden van de Commissie Fonds Kerk en Wereld.
  2. Indieners van de meest kansrijke voorstellen worden uitgenodigd om hun projectplan nader toe te lichten in een presentatie/pitch tijdens de bestuursvergadering van 27 november 2017. Inzenders van projecten ontvangen uiterlijk 15 november schriftelijk bericht of zij worden uitgenodigd voor een presentatie of dat hun aanvraag is afgewezen.
  3. De presentaties/pitches worden gehouden op 27 november 2017 in Utrecht. Uiterlijk 15 december 2017 neemt de Commissie Fonds Kerk en Wereld de definitieve beslissing over de toekenning van de subsidie en worden de inzenders die subsidie krijgen toegewezen hierover schriftelijk geïnformeerd.

Wordt uw plan uitgekozen om uit te voeren, dan kunt u vanaf 1 januari 2018 direct aan de slag.

>Meer informatie en vragen: info@kerkenwereld.nl en 030 880 16 28