Kerk en Wereld Lezing

Eens per twee jaar  - in de even jaren - organiseert Kerk en Wereld een lezing over een actueel thema. De onderwerpen lopen uiteen van 'Internetspiritualiteit' en 'Duurzaamheid' tot 'Nieuw spiritueel wij'.

De thema's balanceren op het grensvlak van geloof en samenleving, en sluiten aan bij de vier kernthema's van Kerk en Wereld: Bevorderen van recht en inclusiviteit, gerechtigheid en gelijkwaardigheid; Actualisering van christelijk geïnspireerd leven; Ontmoeting tussen levensbeschouwingen en Samenredzaam.

De eerste Kerk en Wereld Lezing vond plaats in 2009, met als thema 'Kerk zijn op het web?!', waarbij internetspiritualiteit centraal stond. De tweede Kerk en Wereld Lezing werd gehouden in 2010, met als thema 'Duurzaamheid: de consument is aan zet!'  In 2012 hield prof. dr. Joep de Hart de Kerk en Wereld lezing 2012, met als thema 'Op zoek naar een nieuw spiritueel wij'.
>Meer informatie en vragen: kerkenwereld@protestantsekerk.nl 

Kerk en Wereld Lezing 2016: Religie in het nauw

Op 4 november 2016 zal prof. dr. Joep de Hart (bijzonder hoogleraar Leerstoel ‘Kerk en Wereld’) de jaarlijkse Kerk en Wereld-lezing houden over de vraag: Als er minder ruimte is voor religie, is er dan nog wel ruimte voor de kernfuncties van religie: Onrecht aan de kaak stellen en opkomen voor machtelozen? De Kerk en Wereld Lezing wordt gehouden in de Thomaskerk in Amsterdam.

 
> Download de lezing van prof. dr. Joep de Hart (pdf)
> Lees meer over de Kerk en Wereld Lezing