Doorgaan naar hoofdinhoud

Veertigdagentijd

Dagen van bezinning

Een nieuw begin

40dagentijdcampagne Kerk in Actie: Een nieuw begin
We leven toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. In deze 40dagentijd zetten we ons in om nieuwe hoop te bieden aan ex-gedetineerden, kindslaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en pioniersplekken in Nederland.

https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd

Bestel gratis de Veertigdagentijdkalender 

Doe mee aan de vastenactie

Materialen jeugdwerk
In de werkvormendatabase van JOP zijn voor het jeugdwerk diverse werkvormen bij de Veertigdagentijd te vinden.

Protestantse Kerk