Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerk2025: terug naar de kern

Ook in 2025 wil de Protestantse Kerk een betekenisvolle kerk zijn. Een kerk waar geloof, de geloofsgemeenschap en de diaconale en maatschappelijke presentie centraal staan.

Kerkenraad 2025: elkaar leren kennen in het geloof

Hoe kun je als kerkenraad minder vergaderen en meer tijd nemen voor bezinning en ontmoeting? Steeds meer kerkenraden kiezen voor het spoor van ‘Kerk2025: terug naar de kern’. Het bestuurlijke toevertrouwen aan een kleiner aantal ambtsdragers lijkt een van de oplossingen. Daarnaast is de stijl van dienend leiderschap in samenwerking met de colleges en werkgroepen aan te bevelen.

 

Mozaïek van kerkplekken

De organisatie van de Protestantse Kerk is vereenvoudigd, daardoor ontstaat er meer ruimte voor de kern: het geloof, het evangelie. Om het evangelie met onze samenleving te delen, is ook een diversiteit aan kerkvormen nodig. Daarom heeft de Protestantse Kerk mogelijk gemaakt dat ruim 250 nieuwe initiatieven zijn gestart: pioniersplekken, kliederkerken, leefgemeenschappen, monastieke initiatieven en meer. Zo ontstaat een mozaïek van kerkplekken.

Veelgestelde vragen

Protestantse Kerk