Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Archiefbeheer

Het geheugen van de gemeente

Archiefbeheerders zijn altijd erg geïnteresseerd in wat er allemaal precies gebeurt in de gemeente, en hoe dat dan in het verleden was. Archiefbeheerders zijn bovendien nauwkeurig en gedisciplineerd: zij gaan op zoek naar belangrijke archiefstukken, zorgen voor een zorgvuldige behandeling en bewerking van de archieven, en dragen archieven tijdig over. In deze tijden moeten zij bovendien op de hoogte zijn van digitale opslag en archivering.

Inhoud kerkelijk archief

Tot het archief van een kerkelijke gemeente horen veel verschillende soorten stukken. Dat kunnen vergaderstukken, correspondentie en jaarverslagen zijn, maar ook stukken over bijzondere onderwerpen, zoals documenten over het grondgebied van de kerkelijke gemeente, en over eigendommen en gebouwen. Ook doopboeken, ledenregisters en trouwboeken horen tot het kerkelijk archief. 
>Een praktische handleiding voor het  inventariseren van het archief van de kerkelijke gemeente is te vinden in de brochure 'Beheer van het kerkelijk archief: praktische handleiding' (projectgroep lokale archieven 2012) 

Algemene regels kerkelijk archief

Er is een aantal belangrijke regels voor het kerkelijk archief. Zo blijven archief en documenten eigendom van de kerk. Dat geldt dus ook voor archiefstukken die bij kerkenraadsleden thuis liggen, of digitaal in de computer staan.  Ook is het de verantwoordelijkheid van de kerkenraad of het college van kerkrentmeesters, wanneer archiefstukken moeten worden overgedragen of vernietigd.  
>De algemene regels voor het kerkelijk archief zijn beschreven in het document 'Richtlijnen voor het kerkelijk archiefbeheer' ( CPA 2010)

Privacy en doop, belijdenis en trouwboek

Gemeenten van de Protestantse Kerk zijn volgens de Kerkorde verplicht om een aantal belangrijke feiten vast te leggen in een speciaal boek: doop, belijdenis en huwelijk. Deze feestelijkegebeurtenissen worden ook altijd aangekondigd in het eigen kerkblad. Hoe zit het dan eigenlijk met de privacywetgeving? Team Archieven en Bureau Juridische Zaken van de dienstenorganisatie Protestantse Kerk zochten het uit en geven een aantal vuistregels.
>Lees Notitie doop-, belijdenis- en trouwboeken

Kerkelijke bovenplaatselijke archieven 

De oude bovenplaatselijke archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk en van de Gereformeerde Kerken in Nederland zijn geïnventariseerd en worden in bewaring gegeven bij Het Utrechts Archief (HUA).  De oude archieven van de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden worden in bewaring gegeven bij het Stadsarchief te Amsterdam. Momenteel wordt nog gewerkt aan o.a. de archieven van het Samen-op-Wegproces, het proces dat geleid heeft tot het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004.  

De archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk en van de Gereformeerde Kerken in Nederland  kunnen worden geraadpleegd in Het Utrechts Archief. Ook worden archiefonderdelen op verzoek door HUA gedigitaliseerd, waarna zij via het internet zijn te raadplegen.

De volgende kerkelijke bovenplaatselijke archieven zijn ondergebracht in Het Utrechts Archief (HUA).

  • Synodale archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk, 1566-2004.
  • Generale Synoden van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1892-2004.
  • Raad voor de Zending van de Nederlandse Hervormde Kerk (en rechtsvoorgangers).
  • Landelijk Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk (en rechtsvoorgangers). 

Meer informatie

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)