ANBI - Transparant online

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij hebben allemaal met de ANBI-regelgeving te maken. 

Transparantie verplicht

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is sinds 1 januari 2016 verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening, begroting en jaarverslag. Zij kunnen deze gegevens op hun eigen website publiceren, maar het is ook mogelijk deze te publiceren op bijvoorbeeld die van de (streek)gemeente of de classis.

Een eigen website is dus niet verplicht: het gaat erom dat de gegevens openbaar worden, en dat de link naar deze specifieke gegevens wordt doorgegeven aan de Belastingdienst. Deze gegevens kunnen gemeenten en diaconiëen doorgeven via een speciale LRP-pagina. Het Dienstencentrum zorgt voor doorgave aan de Belastingdienst.

Controle door Belastingdienst is gestart

Vanaf eind 2016 is de Belastingdienst begonnen met een controle van deze transparantiegegevens: werkt de opgegeven internetpagina, staan daar de verplichte gegevens op, zijn deze voldoende actueel et cetera. Als er iets niet klopt, krijgt u een brief van de Belastingdienst met een termijn van drie weken om het alsnog in orde te maken.

Samengevat

Vanaf 1 januari 2016 moeten de Protestantse Kerk met haar gemeenten, diaconieën en classes aan de nieuwe regels voldoen. Een eigen website mag, maar een plek op een andere website mag ook, als er maar een directe link naar de specifieke gegevens beschikbaar komt.
Een gemeente kan de URL van haar ANBI-pagina's zelf invullen in het LRP bij het veld 'Website ANBI-pagina's'. Vervolgens zorgt de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk ervoor dat deze URL’s periodiek worden doorgegeven aan de Belastingdienst.

>Meer informatie; info@protestantsekerk.nl; (030) 880 1880