Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Ronde - Mozaïek van kerkplekken

Vanuit de Protestantse Kerk ontstaan sinds 2005 nieuwe vormen van kerk-zijn. Nu deze initiatieven volwassen worden, komen er fundamentele vragen over kerk-zijn op tafel: rond lidmaatschap, de rol van predikanten, sacramenten en de organisatie van de kerk. De op 21 december 2018 verschenen conceptnota Mozaïek van kerkplekken geeft antwoorden en doet voorstellen.

Feedback geven

In opdracht van het moderamen van de Protestantse Kerk is begin 2018 een startpaper geschreven, waarna er onderzoek is gedaan. Vervolgens is er gewerkt aan de conceptnota over de vragen en knelpunten. Op 15 november jl. is er in de synode een verkennende bespreking geweest over een voorproefje van deze nota. De conceptnota Mozaïek van Kerkplekken is op 21 december 2018 gepubliceerd. 

In januari en februari 2019 zijn er vijf bijeenkomsten in het land, voor iedereen die geïnformeerd wil worden of feedback wil geven op de voorstellen uit de conceptnota. Scriba René de Reuver of voorzitter van de synode Saskia van Meggelen geven tijdens deze avonden ook een inleiding. Na verwerking van de feedback kunnen er tijdens de synode van april 2019 besluiten worden genomen.

Wilt u geïnformeerd worden, heeft u vragen of wilt u feedback geven? Hiervoor is ruimte tijdens vijf bijeenkomsten in het land:

Alle avonden starten om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u aan via het onderstaande formulier. 

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Lees meer over

Het thema Mozaïek van kerkplekken