Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Ondersteuning bij plaatselijke geldwerving

De financiële mogelijkheden van een gemeente bepalen in hoge mate de vitaliteit van een gemeente. Daarom is geldwerving een belangrijk onderwerp. Er zijn mogelijkheden voor het op peil houden en zelfs verhogen van de inkomsten.

Raad voor de Plaatselijke Geldwerving

Binnen het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland is er de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving. Deze Raad, onder voorzitterschap van Jan Schinkelshoek, stelt zich ten doel: het bevorderen en stimuleren van de geldwerving ten behoeve van het kerkenwerk in de plaatselijke gemeenten.
Deze Raad bestaat uit vrijwilligers vanuit onze kerk met affiniteit voor geldwerving. Daarnaast maken vertegenwoordigers van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) deel uit van deze raad en medewerkers vanuit de dienstenorganisatie en VKB zijn toegevoegd als adviseurs.

Kerkbalans

De jaarlijkse Actie Kerkbalans levert het merendeel van de financiële middelen op ten behoeve van plaatselijke kerkelijke gemeenten. Samen met de Rooms-Katholieke Kerk en de Oud Katholieke Kerk wordt de Actie Kerkbalans ieder jaar in de periode eind januari/begin februari georganiseerd. Vrijwel iedere plaatselijke gemeente vraagt in die periode een financiële bijdrage aan de leden voor het plaatselijke kerkenwerk. Op basis van ervaringen en inzichten is het verstandig om de Actie Kerkbalans uit te voeren volgens principes van communicatie en fondsenwerving. En daar willen we u graag bij ondersteunen.

Welke vormen van ondersteuning zijn er?

Website Kerkbalans
Op de website www.kerkbalans.nl is nuttige informatie te vinden over hoe u een succesvolle Actie Kerkbalans kunt uitvoeren. U treft daar allerlei voorbeelden en mogelijkheden aan om uw plaatselijke Actie Kerkbalans goed uit te voeren. Zo is het belangrijk om de waarde van het werk van de kerk centraal te stellen en uw leden te benaderen toegesneden op uw eigen situatie. Via www.kerkbalans.nl krijgt u ook toegang tot de webshop waarbij u middelen kunt bestellen via de VKB.

Samenwerking
De dienstenorganisatie is een traject gestart om met plaatselijke gemeenten de Actie Kerkbalans uit te voeren. De inhoudelijke inbreng vanuit de gemeenten gecombineerd met de professionele inzet van medewerkers vormen de ingrediënten van deze samenwerking. Deze samenwerking heeft betrekking op de Actie Kerkbalans, twee andere geefvraagmomenten in het jaar en het telefonisch benaderen van de leden. Voor 2018 is de samenwerking met 14 gemeenten gestart en we komen graag in contact met gemeenten die meer willen weten over deze mogelijkheid en deze samenwerking ook willen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie.

Vragen
Heeft u vragen over de Actie Kerkbalans en uw plaatselijke geldwerving, dan kunt u terecht bij de Protestantse Kerk: info@protestantsekerk.nl; (030) 880 1880.

Werven van periodieke giften: pakket hulpmiddelen

Periodieke giften kunnen een gemeente of diaconie een goede structurele financiële basis geven voor hun activiteiten. Zo maakt u bovendien optimaal gebruik van fiscale mogelijkheden van giftenaftrek, wat voordelig kan zijn voor de gever en de ontvanger.
Maar hoe pak je dat aan? Hoe informeer je gemeenteleden, wat zijn de voorwaarden en hoe regel je een overeenkomst en de afhandeling? De dienstenorganisatie heeft daarvoor een uitgebreid pakket hulpmiddelen ontwikkeld. Het pakket bestaat uit:

Lees meer over

Het thema Actie Kerkbalans