Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Pionieren

Naast de bestaande kerken zijn er mogelijkheden voor andere vormen van christelijke gemeenschap en kerkzijn. Zoals pioniersplekken.

De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert het ontstaan van pioniersplekken: dat zijn nieuwe vormen van kerkzijn voor mensen die niet (meer) naar een kerk gaan. Belangrijke uitgangspunten zijn afstemming op de context, werken vanuit gedeeld geloof en gericht zijn op duurzame gemeenschapsvorming.

Allerlei vormen

Pioniersplekken kunnen vanuit allerlei vormen ontstaan. In een café verhalen uit de Bijbel bespreken; een kledingruilwinkel; een leefgemeenschap; ouders die samen met hun kinderen eten, zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren…het kan allemaal. Wees creatief! Tegelijk hebben al die pioniersplekken eenzelfde verlangen: een netwerk of gemeenschap vormen waar mensen kunnen ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn. Zonder het mensen op te dringen, gunnen wij hen de waarde van het christelijk geloof te ontdekken. Pionieren kan van start gaan in een nieuw gebied, zoals een nieuwbouwwijk. Het kan ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen. Zo gingen in Veenendaal en Amsterdam initiatieven van start voor mensen van buitenlandse afkomst. Want veel van deze mensen voelen zich niet thuis in Nederlandse kerken. Er zijn ook initiatieven voor jonge gezinnen, ouderen en mensen met allerlei spirituele interesses. Ook kan een pioniersplek van start gaan vanuit een gemeente die op haar einde loopt en opnieuw begint: een doorstart.

Van verlangen naar actie 

Een pioniersplek hoeft niet veel geld te kosten. Ook is er niet per se een dominee of kerkelijk werker bij nodig. Het hoeft ook niet heel grootschalig te zijn, want meestal gaat het om relatief kleine groepen, ergens tussen de 15 en 75 mensen. Groter mag natuurlijk ook. Een pioniersplek begint vaak bij één of twee mensen die een missionair verlangen willen omzetten in actie. 

De Protestantse Kerk ondersteunt overal in het land mensen bij het pionieren.

Medewerkers van de dienstenorganisatie zijn beschikbaar voor gesprekken en presentaties, helpen mensen op weg en zorgen voor ondersteuning van pioniers die al gestart zijn.

Onderzoek 'Op hoop van zegen’

Eind 2016 is er een onderzoek gedaan onder de pioniersplekken die zijn gestart tussen 2008 en 2016. In dit onderzoek vindt u een aantal geleerde lessen en uitdagingen voor de toekomst. >Dit onderzoek en de verdiepende artikelen zijn te downloaden op www.lerenpionieren.nl/ophoopvanzegen.

Brochure 'Pionieren vanuit de Protestantse Kerk’

De brochure ‘Pionieren vanuit de Protestantse Kerk​’ geeft veel informatie over de verschillende aspecten van pionieren. Ook kunt u lezen over het hele proces, vanaf het begin van luisteren en geïnspireerd raken tot de rol van de kerkenraad en praktische aanpak. De brochure is een goede basis voor mensen die willen starten met pionieren. > Bestel de brochure (gratis) in de webwinkel

Video's

Behalve de brochure laten diverse video's over bestaande pionier​splekken zien wat er mogelijk is op het gebied van pionieren.

> Meer informatie: Heeft u vragen over het beginnen met pionieren? Neem contact op met Erik Verwoerd via info@protestantsekerk.nl; (030) 880 1880.
www.lerenpionieren.nl
www.facebook.com/PKNmissionair 

Verkendagen

De Protestantse Kerk organiseert regelmatig verkendagen over pionieren. Kijk voor de meest actuele informatie op de pagina Verkendagen.

Het programma wordt per regio toegesneden op de lokale context maar in de meeste gevallen is in het programma een dagdeel bestemd voor predikanten en kerkelijk werkers en een dagdeel voor gemeenteleden.

Mocht u meer willen weten over de verkendagen, of meer informatie willen over pionieren, neem dan gerust contact op met de dienstenorganisatie.

Kijk voor meer informatie over pionieren op www.lerenpionieren.nl.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Lees meer over

Het thema Missionair werk