PE-predikanten

Voor welke predikanten is de PE?

  • Predikanten voor gewone werkzaamheden, al dan niet met een bepaalde taak.
  • Predikanten in algemene dienst, die werkzaam zijn in het categoriaal pastoraat en een aanstelling hebben van minimaal een jaar en een dienstverband van minimaal een derde van de volledige werktijd.
  • Predikanten met een bijzondere opdracht die werkzaam zijn in het pastoraat volgen alleen de eerste twee fasen (mentoraat en primaire nascholing).

 

Kijk of u in aanmerking komt voor de permanente educatie in het

Stroomschema

Drie maanden studiefaciliteiten

Voltijd predikanten volgen elke vijf jaar 350 uur nascholing. Dat staat gelijk aan twee maanden. Daarnaast is er vrij studieverlof van 170 uur. Dat staat gelijk aan één maand. Deze drie maanden per vijf jaar kunnen ook gebruikt worden voor het volgen van specifieke opleidingen of specialisaties.  Deeltijders beschikken over het aantal studie-uren naar rato van hun deeltijdaanstelling. Gezien de deeltijdaanstelling betekent dat in omvang ook drie maanden per vijf jaar. Deze tijd moet ook daadwerkelijk voor studieactiviteiten gebruikt worden en is niet bedoeld voor andere werkzaamheden. De verdeling van de studietijd binnen de vijf jaar gebeurt in overleg met de kerkenraad. In onderstaand schema ziet u hoe de studie-uren zijn verdeeld:

Studiepunten en –uren in voltijd en deeltijd 

% werktijd
Uit aangestuurd aanbod
Uit open erkend aanbod
Vrij studieverlof
Totaal
 
 
punten
uren
punten
uren
uren
uren
90-100
6,5
182
6,0
168
170
520
75- 89
6,0
168
5,0
140
152
460
60-74
5,0
140
4,5
126
124
390
50-59
4,0
112
3,5
98
100
310
40-49
3,0
84
3,0
84
82
250
33-39
2,5
70
2,5
70
65
205

 
1 Studiepunt = 28 uur studiebelasting