Cursussen Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie

Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie wil de vele vrijwilligers, ambtsdragers en beroepskrachten ondersteunen bij hun werk in de plaatselijke gemeenten en de landelijke kerk. Het Protestants Centrum biedt deze ondersteuning in de vorm van deskundigheidsbevordering. Daarvoor ontwikkelt het Protestants Toerustingscentrum cursusmateriaal en coördineert het de cursussen en trainingen die in het hele land worden gegeven door de gemeenteadviseurs en andere docenten.

De cursussen en trainingen van het toerustingscentrum vindt u hiernaast in diverse categorieën. Zo zijn er ondermeer cursussen voor vrijwilligers en beroepskrachten in de kerk, cursussen voor het werk in classis en synode, cursussen voor kerkmusici en programma's en activiteiten op het gebied van TVG (Theologische Vorming Gemeenteleden), bezinning, meditatie en retraite.