Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Overgangsbepalingen

Bij de totstandkoming van de kerkorde van de Protestantse Kerk is rekening gehouden met mogelijke onvolkomenheden en onvoorziene leemtes.


Commissie van Overgang

De Generale Synode heeft de Commissie van Overgang ingesteld. Deze heeft als taak om voorzieningen te treffen als blijkt dat een overgangsbepaling van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland onvoldoende duidelijk is. Daarnaast geeft zij voorlichting en advies, als een overgangsbepaling in de praktijk bijzondere moeilijkheden oplevert. Bovendien neemt zij een beslissing als er een meningsverschil is over uitleg of toepassing van een overgangsbepaling. De Commissie van overgang is verantwoording schuldig aan de Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze commissie heeft in eerste instantie gefunctioneerd tot 1 mei 2009. Van 1 mei 2009 tot 1 januari 2013 was er geen Commissie van Overgang. In overgangsbepaling 299, die geldt vanaf 1 januari 2013, is bepaald dat het Generale College voor de Kerkorde van 1 januari 2013 tot 1 januari 2018 als Commissie van Overgang zal fungeren.

Voorzieningen

De commissie trof tot op heden de volgende voorzieningen:

Meer informatie: info@protestantsekerk.nl; (030) 880 1880 

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)