Relaties

De Protestantse Kerk in Nederland is deel van het wereldwijde lichaam van Christus.

De Protestantse Kerk is lid van diverse oecumenische en interkerkelijke samenwerkingsverbanden, zowel in nederland als internationaal. Ook heeft de Protestantse Kerk met een aantal kerken een speciale oecumenische verklaring uitgegeven of een associatieovereenkomst gesloten.