Aanmelden voor Kerkzoeker

In de Kerkzoeker kan worden gezocht naar protestantse gemeenten en pioniersplekken, migrantenkerken, Belgische protestantse gemeenten en Nederlandstalige kerken in het buitenland. Het is belangrijk om de Kerkzoeker zo actueel mogelijk te houden!

Protestantse Kerk

In de Kerkzoeker staan de gegevens van alle (wijk)gemeenten van de Protestantse Kerk: naam, kerkgebouw, adres, contactgegevens, website en classisindeling. De Kerkzoeker is gebaseerd op de gegevens die de gemeente zelf invult in het LRP, tabblad Gemeente/wijkgemeente > Algemeen, bestuurlijk en locaties.
>Contact: lrp-help@protestantsekerk.nl; (030) 880 1777

Pioniersplekken

In de Kerkzoeker staan alle pioniersplekken van de Protestantse Kerk. Pioniersplekken kunnen wijzigingen in contactpersonen, adressen of websites doorgeven aan de Kerkzoeker.
>Contact: kerkzoeker@protestantsekerk.nl; (030) 880 1880

Migrantenkerken

In de Kerkzoeker staan de basisgegevens van meer dan 1000 migrantenkerken in Nederland: naam, adres, contactgegevens, taal, website en openingstijden of kerkdiensten. Wij werken daarbij samen met SKIN (Samen Kerk in Nederland) Wij vragen de migrantenkerken om regelmatig de Kerkzoeker te controleren of hun gegevens nog actueel zijn.
>Meld contactgegevens migrantenkerken aan datamigrant@protestantsekerk.nl

Kerken buitenland

Vakantiekerken (vaak op recreatieterreinen en open in vakantie) en kerken voor Nederlanders die in het buitenland werken, kunnen zich aanmelden voor opname bij Kerken buitenland Kerkzoeker.
>Meld contactgegevens aan kerkzoeker@protestantsekerk.nl; (030) 880 1880