Contact Protestantse Kerk

Het team Ondersteuning Gemeenten is het centrale aanspreekpunt voor alle vragen van gemeenten, beroepskrachten en vrijwilligers in de Protestantse Kerk.

Bereikbaar per telefoon en e-mail:

  • Maandag tot en met donderdag: van 09.00 – 21.00 uur
  • Vrijdag: van 09.00 – 16.00 uur.

Specifieke vragen:

Protestants Landelijk Dienstencentrum

Open: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht; Postbus 8504, 3503 RM Utrecht. 

Laadpalen Landelijk Dienstencentrum

Op het parkeerterrein van het landelijk Dienstencentrum te Utrecht staat een laadpaal voor electrische en plug-in hybride auto's, meteen rechts naast de entree.
>Technische gegevens en meer oplaadpalen via www.oplaadpalen.nl

IBAN en BIC

  • Protestantse Kerk: NL10ABNA 0444 444 777 (IBAN); ABNANL2A (BIC)

  • Kerk in Actie: NL89ABNA 0457 457 457 (IBAN); ABNANL2A (BIC)

  • Jeugdwerk Protestantse Kerk: NL52ABNA 041 4141 415 (IBAN); ABNANL2A (BIC)

Kamer van Koophandel-nummer Protestantse Kerk

Het KvK-nummer van de Protestantse Kerk in Nederland is 30258482.

De Protestantse Kerk staat sinds 4 april 2009 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, vanwege de wettelijke plicht op grond van de Handelsregisterwet. Alle tot de Protestantse Kerk behorende zelfstandige onderdelen, zoals classes, gemeenten en diaconieën, hoeven niet te worden ingeschreven, een enkele bijzondere uitzondering daargelaten.

Het KvK-nummer van de Protestantse Kerk in Nederland kan niet worden opgegeven door gemeenten en diaconieën bij het afsluiten van (incasso)contracten of in officiële documenten. In het kader van SEPA (Single Euro Payments Area) is in 2013 aan elke gemeente en diaconie een uniek incasssanten-ID toegekend dat kan worden gebruikt bij het afsluiten van een incassocontract.

Wanneer een instantie in andere gevallen dan een incassocontract aan een gemeente of diaconie vraagt om een Kvk-nummer ter identificatie, kunt u contact opnemen met de afdeling juridische zaken voor het laten opstellen van een verklaring die de gemeente of diaconie voldoende identificeert.

>Meer informatie: info@protestantsekerk.nl; (030) 880 1880