Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Tagline Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Over de Academie

De Academie van de Protestantse kerk is het professionele scholingsinstituut voor vrijwilligers en professionals in de Protestantse Kerk. Ons motto “Leren, daar groei je van!” is dan ook niet zomaar gekozen. Voor ons is ‘groeien in je taak’ nauw verbonden met ‘groeien in je gelovig menszijn’. Wij geloven dat leren in de kerk ten diepste verbonden is met ‘leerling zijn’; een levenslange leerweg van groei in het voetspoor van Jezus Christus.

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn tienduizenden mensen actief in het werk van de Kerk, zowel vrijwillig (ambtsdragers en taakdragers) als betaald (predikanten, kerkelijk werkers, kosters, kerkmusici etc.). Dat werk vindt plaats op veel terreinen, van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk, van bestuur tot beheer. De Academie is er om deze vrijwilligers en professionals te ondersteunen in hun werk en te helpen groeien in hun taak.

Wat doet de Academie?

De Academie is er voor de toerusting en educatie van vrijwilligers en professionals in de kerk. Ons aanbod aan trainingen, workshops en opleidingen kenmerkt zich door:
Relevantie: trainingen die aansluiten bij úw behoefte, die vorm geven aan de visie die geuit wordt in de nota ‘Kerk 2025’ en ontwikkelingen op het terrein van leren.
Onderscheidend aanbod: wat u bij ons vindt, vindt u niet bij anderen. Bijvoorbeeld: de verbinding van spiritualiteit en het werk in de kerk, gericht op het unieke werk binnen de Protestantse Kerk.
Kwalitatief hoogwaardige trainingen: sterke, passende trainingsmethodieken en ervaren trainers met inhoudelijke expertise en trainersvaardigheden. In de ontwikkeling van nieuw aanbod brengen wij experts van binnen en buiten de organisatie bij elkaar.

Nieuwe vormen van leren

In het zoeken naar sterke, passende trainingsmethodieken die de ontwikkelingen in de samenleving volgen, ontwikkelen wij nieuwe vormen van leren. De traditionele benadering van een cursus of training van een aantal bijeenkomsten op locatie werkt niet meer voor iedereen. Resultaat van deze zoektocht zijn onder meer ‘blended trainingen’ die bestaan uit een gedeelte e-learning waarin de theorie aangereikt wordt, aangevuld met twee bijeenkomsten waarin geoefend wordt met de theorie. De reacties op deze manier van werken zijn zeer positief, dus zetten we deze ontwikkelingen door waar nodig en mogelijk in andere trainingen.

Waarom toerusting?

In de Kerkorde van de Protestantse Kerk wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het belang van het voortdurend leren van de gemeente: “De gemeente is geroepen blijvend een lerende gemeenschap te zijn. De vorming en toerusting van haar leden krijgt gestalte in onderricht en bezinning, in meditatie en gebed, in beraad en daadwerkelijke inzet.”
De nota 'Kerk 2025; waar een Woord is, is een weg' verwoordt de agenda van de kerk met de vraag: “Waar is training, toerusting en coaching nodig waarmee een bijdrage gegeven kan worden aan nieuwe vitaliteit en nieuwe bezieling?” In het leren van de gemeente van de gemeente is dus ook de training van vrijwilligers en professionals begrepen. Die kunnen daardoor op hun beurt de gemeente helpen om al lerend te groeien.

Tarieven

Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden. 

In de tarieven wordt een onderscheid gemaakt tussen individuele inschrijving voor een training en een training die een gemeente aanvraagt. In het eerste geval ontvangt de individuele deelnemer een factuur, in het tweede geval de betreffende gemeente.

Tarieven Gemeente    Individueel 
Aantal dagdelen    
1 € 150,- € 12,50
2 € 275,- € 22,50
3 € 350,- € 30,-
4 € 425,- € 35,-
5 € 475,- € 40,-

N.B.: Voor bepaalde trainingen (m.n. het aanbod voor professionals in de kerk) gelden andere (hogere) tarieven. Deze tarieven staan bij de betreffende trainingen vermeld.

Annuleringskosten

  • Bij deelnemerskosten van € 40,- of minder worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.
  • Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen. 
  • Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door iemand anders laat vervangen.

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van meer dan € 40,-

  • tot 1 maand voor aanvang 25%
  • 1 maand voor aanvang of minder 40%
  • 14 dagen voor aanvang of minder 50%
  • 7 dagen voor aanvang of minder 80%

Lees meer over

Het thema Permanente educatie