Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Zit er wat voor u tussen? - Overzicht van alle trainingen

Fris het nieuwe kerkelijk jaar beginnen? Volg nu een van de vele trainingen van de Protestantse Kerk. Zowel voor professionals als vrijwilligers in de kerk zijn er hoogwaardige trainingen te volgen. Bekijk hier het actuele overzicht van alle trainingen, startdata en mogelijkheden om u in te schrijven.  

Academie van de Protestantse Kerk

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn tienduizenden mensen actief in het werk van de Kerk, zowel vrijwillig (ambtsdragers en taakdragers) als betaald (predikanten, kerkelijk werkers, kosters, kerkmusici etc.). Dat werk vindt plaats op veel terreinen, van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk, van bestuur tot beheer. De Protestantse Kerk heeft een uitgebreid trainingsaanbod om deze vrijwilligers en professionals te ondersteunen in hun werk en te helpen groeien in hun taak.

Hoogwaardig, onderscheidend en relevant

De trainingen zijn tot stand gekomen door aan te sluiten bij  uw behoefte en getoetst in de praktijk. Daarnaast worden er unieke trainingen aangeboden die zowel het werk in de kerk versterken en tegelijk ruimte maken voor geestelijke groei en spiritualiteit.

Alle trainers zijn opgeleid naar de laatste trainingsmethodieken en beschikken over inhoudelijke expertise en trainersvaardigheden. De Protestantse kerk ziet er op toe om voortdurend de trainingen te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen door middel van het inzetten van experts zowel van binnen als buiten de organisatie.

Voor wie zijn de trainingen?

In onderstaande overzicht ziet u twee types trainingen

  1. Trainingen voor predikanten, kerkelijk werkers en studenten (degene die scholing volgen in het kader van de Permanente Educatie).
  2. Trainingen voor ambtsdragers en alle andere vrijwilligers in de kerk.

Uiteraard kunnen beide groepen elkaar aanvullen en overlappen.

Overzicht actuele trainingen

Hieronder volgt het actuele overzicht van de trainingen. Trainingen starten vanaf september 2019. Voor vragen over de trainingen kunt u direct terecht bij: info@protestantsekerk.nl.

1. Trainingen voor predikanten, kerkelijk werkers en studenten

Contextueel Bijbellezen (30 SBU)

11 februari 2020 - Interactieve training van drie dagen; Introductie van een methode van bijbellezen waardoor de bijbelteksten dicht bij de mensen komen en ze zo relevant maken voor het leven van alledag. Bekijk hier de training.

Aanvullende homiletische en Liturgische vorming (84 SBU)

22 januari 2020 - 9-daagse training bedoeld voor geregistreerd kerkelijk werkers die de aanvullende homiletische en liturgische scholing nodig hebben met het oog op het verkrijgen van het preekconsent. Bekijk hier de training.

Begeleiding van meditatie  (45 SBU)

11 februari 2020 - Training van 5 dagen voor predikanten en kerkelijk werkers die ervaring hebben met christelijke meditatie en willen leren hoe zij zelf een  meditatiegroep kunnen begeleiden. Bekijk hier de training.

Zorg voor de Ziel (70 SBU)

12 februari 2020 - In het pastoraat en geestelijke verzorging ben je intensief betrokken bij de levens- en geloofsweg van anderen. Er kan een moment komen dat het noodzakelijk is om zelf opnieuw de verbinding met de 'bron' te maken en je opnieuw te laten voeden. Jaargang van 6 x een tweedaagse mini-retraite. Bekijk hier de training.

Loopbaanoriëntatie (12 SBU)

8 november 2019- Oriëntatietraining van 1 dag voor predikanten en kerkelijk werkers die overwegen de stap te zetten naar een andere werksituatie. Samen met andere deelnemers kijk je naar kansen en belemmeringen die er zijn in het zoeken naar verandering. Bekijk hier de training. 

Hoe presenteer ik me in het beroepingswerk? (8 SBU)

1 oktober 2019 - Intensieve training van 1 dag voor predikanten waarin het gehele traject van vacature tot en met het gesprek met een beroepingscommissie aan de orde komt; het schrijven van een brief, het opstellen van een actueel CV, de eerste indruk die u maakt en de gespreksvoering. Bekijk hier de training.

Presentatievaardigheden voor voorgangers (30 SBU)

30 september 2019 - Hoe vergroot je het contact met gemeente tijdens de preek of andere spreekmomenten? Hoe breng je je verhaal tot leven en hoe hou je het vast? In de training Presentatievaardigheden wordt gewerkt aan ieders persoonlijke effectiviteit. Praktische training van 5 dagdelen. Bekijk hier de training.

De gemeente als gezin (70 SBU)

8 oktober 2019 - Intensieve training van 3 dagen voor predikanten en kerkelijk werkers gericht op het het leren begeleiden van de gemeente in tijden van zorg, spanning en verandering. De benadering van rabbijn Edwin Friedman over het functioneren  van de gemeente als gezin staat centraal. Bekijk hier de training.

Leiden van uitvaarten voor professionals  (40 SBU)

1 november 2019 - Training van drie dagen voor beginnende en ervaren predikanten en kerkelijk werkers. Het hele proces van het voorgesprek tot het leiden van een uitvaartdienst worden geoefend. Bekijk hier de training.

Leidinggeven aan veranderingen (170 SBU)

9 september 2019 - Training van 8 dagen voor predikanten en kerkelijke werkers die effectief willen leren leidinggeven aan een veranderingsproces binnen de gemeente. Je leert motiverende gespreksvoering (MGV) toe te passen in een verandersituatie en je persoonlijke effectiviteit en die van de kerkenraad te vergroten. Bekijk hier de training.

Meditatie (40 SBU)

18 september 2019 - Introductietraining van 10 dagdelen voor iedereen die christelijke meditatie willen leren kennen en beoefenen. Je maakt kennis met de geschiedenis van meditatie in de christelijke traditie en van de belangrijkste christelijke meditatievormen. Bekijk hier de training.

Meditatie en de geestelijke weg (55 SBU)

29 oktober 2019 - 5-daagse training voor predikanten en kerkelijk werkers rond het boek “de innerlijke burcht” van Teresia van Avila.  Je verkent de verschillende stadia van de geestelijke weg in de christelijke traditie . In deze training geen theorie, maar ervaring en voeding, die verrijkend is voor je eigen geestelijk leven. Bekijk hier de training.

Leiding geven vanuit wie je bent; the undefended leader (85 SBU)

5 februari 2019 - Hoe neem je je positie in als leider, op een manier die bij je past? In deze 3 daagse training voor predikanten en kerkelijk werkers wordt je je bewust van de invloed die je hebt als leider. De training is gebaseerd op het gedachtegoed van The Undefended Leader van Simon Walker en vergroot je vrijheid en beweeglijkheid. Bekijk hier de training.

Introductie geestelijke begeleiding (55 SBU)

7 oktober 2019 - Driedaagse introductietraining voor predikanten en kerkelijk werkers. In de training maak je op verschillende manieren kennis met geestelijke begeleiding. Er is aandacht voor de kijkrichting van de geestelijk begeleider,  het omgevormd worden door de Geest en reflectie op de eigen geestelijke weg. Bekijk hier de training.

Missionaire Specialisatie (560 SBU; 1 PE cyclus)

(in revisie, waarschijnlijk 14 september 2020)
Intensief tweejarig studietraject voor ervaren predikanten en kerkelijk werkers die inspirerende voorgangers willen zijn en nieuwe wegen voor hun kerkelijke gemeente zoeken. Binnen de opleiding is ruimte voor theologische verdieping, praktijkbezoeken, contextverkenning, intervisie en werken aan de eigen presentatie en communicatie. Een studiereis naar Londen maakt deel uit van het programma. Bekijk hier de training.

Visitatie nieuwe stijl

Nog geen nieuwe data - Training van 2 dagen voor startende en ervaren visitatoren. De training gaat in op de veranderende taken van de visitatie in de classis per mei 2018. De rol- en taakverdeling tussen de classispredikant en de visitatoren wordt besproken en geoefend. Bekijk hier de training.

Mentorentraining (50 SBU)

24 september 2019 - 4-daagse training voor a.s. mentoren die beginnende predikanten of kerkelijk werkers willen begeleiden. Je leert je de rol van  mentor/begeleider eigen te maken en te reflecteren op je eigen rol als predikant. Bekijk hier de training.

Werkweek voor liturgie en kerkmuziek (28 SBU)

23 ™ 26 juli 2019 - Jaarlijkse studiedagen in Hoeven voor kerkmusici, zangers, gemeenteleden, lectoren, predikanten, kerkelijk werkers e.a.. Verdieping in liturgie, muziek en achtergronden én werken aan praktijkvakken vormen de inhoud van deze studieweek. De uitvoering  is in handen van het ‘Huis van de Kerkmuziek’. Bekijk hier de training.

Begeleiden van rouwgroepen (21 SBU)

30 oktober 2019 - Praktische tweedaagse training voor predikanten en kerkelijk werkers rond het opzetten en begeleiden van een rouwgroep in een gemeente. De training wordt uitgevoerd door onze samenwerkingspartner PPP Opleidingen. Bekijk hier de training.

2. Trainingen vrijwilligers

Training Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden

Een praktische training, waarin we alle aspecten voor een uitvaartdienst behandelen. Van het voorgesprek tot het leiden van een uitvaartdienst worden geoefend en doorlopen. De training is gericht op uitvaartdiensten van zowel mensen die op afstand van kerk en geloof zijn als van gemeenteleden.  Bekijk hier de training.

  • Heerenveen, Startdatum 25 september
  • Driebergen, startdatum 28 september

Training Scriba

Samen met de voorzitter is een scriba de 'motor' van het apparaat van de plaatselijke gemeente. Een mooie, eervolle taak. Hoe doet u dat op een goede manier zodat u tot zegen bent van kerkenraad en gemeente? Deze training helpt u daarbij.

Training Nieuwe Ambtsdragers:

U hebt ‘ja’ gezegd op het ambt van ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester… En nu? Wat mag u verwachten van het ambt? Wat mogen de gemeente en kerkenraad van u verwachten? In deze training krijgt u handreikingen om in het ambt nog meer tot zegen te mogen zijn.

Training Jaargesprekken

Heeft u geen idee wat u met het jaargesprek aanmoet? Of wilt u de kracht en de waarde van deze kerkorderlijke verplichting (her)ontdekken? In deze training oefent u met gespreksvaardigheden en krijgt u inzicht in de inhoudelijke randvoorwaarden voor een goed jaargesprek.

Informatiebijeenkomst Vacant, waar start je?

Gaat de predikant van uw gemeente vertrekken? Zit u in vacaturetijd en wilt u op zoek naar een nieuwe professional? Deze informatiebijeenkomst over het beroepingswerk vertelt u alle do’s en dont’s die u kunt tegenkomen in het mooie en intensieve wervingsproces. Deze bijeenkomst wordt kosteloos aangeboden.

Datum volgt, houd deze pagina in de gaten. 

Training tienerwerk

Voor jongeren binnen de kerk is een club of jeugdkerk vaak van groot belang voor de geloofsontwikkeling. Enthousiaste vrijwilligers of professionals die weten wat er leeft onder tieners en het geloof op een aansprekende manier weten over te dragen, zijn hierbij van cruciaal belang.

Training pastoraal gesprek

Gaat u binnenkort starten met het ambt van ouderling of als pastoraal medewerker? Of voert u misschien al jaren pastorale gesprekken en wilt u uw vaardigheden opfrissen of vergroten? Deze training gaat u aan de slag met uw pastorale vaardigheden.

Training Kerkrentmeesters

Hoe leidt u het beheer over de materiële zaken in de kerk op een gezonde manier? Hoe beslist u op een goede manier mee op beleidsniveau? De training Kerkrentmeesters helpt u om nog meer van waarde te zijn voor uw kerkenraad en gemeente. Bekijk hier de training.

  • Rotterdam, startdatum 8 oktober (avond)
  • Goes, startdatum 9 oktober (avond)

Training jeugdambtsdragers

Als jeugdouderling of jeugddiaken komt er veel op u af. U bent een spin in het web van het jeugdwerk in de kerk. Maar hoe voorkomt u dat u erin verstrikt raakt? Wat wordt er van u verwacht in de kerkenraad? Hoe gaat u om met de problemen en uitdagingen in het jeugdwerk? En hoe houdt u alle vrijwilligers gemotiveerd en geïnspireerd? U leert het in deze training.

Training Catechese

Als catecheet of gespreksleider voelt u zich soms tekortschieten: ‘ik heb niet genoeg kennis!’, ‘Hoe houd ik dit gesprek gaande?’, ‘Ik weet niet wat ze willen’. Catechese is een waardevolle en belangrijke taak binnen de gemeente. Wat is een gemeente nog als zij niet leert? Het is daarom goed om als gemeente en als catecheet u hierin blijvend te ontwikkelen. De training Catechese wil u hierbij helpen.

Meer informatie

Lees hier meer over alle trainingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl

Lees meer over

Het thema Permanente educatie