Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

"Zij verlicht ons leven met deze maaltijd"

Elke derde vrijdag van de maand krijgen ouderen in Driebergen een vijfgangendiner voorgeschoteld. De belangstelling is enorm, er zijn zelfs wachtlijsten.

Hoe licht kan doorbreken in de scheuren van het leven

"Als ergens duidelijk wordt dat in de scheuren van het leven het licht van geloof en kerk kan doorbreken, dan is het wel in het verhaal van Lidy Nijhof. Veel te jong verloor ze haar man aan de ziekte ALS, veel te vroeg was ze weduwe en veel te veel was het allemaal in haar leven. Natuurlijk was ze boos op God, natuurlijk stelde ze zichzelf de vraag waarom dit haar en twee opgroeiende jongens moest overkomen. Maar ze deed meer. Ze wilde niet avond aan avond zitten mokken, ze wilde haar verdriet niet koesteren. Ze besloot van haar verdriet haar toekomst te maken. Ze wilde haar eigen eenzaamheid vruchtbaar maken naar anderen toe. En de protestantse kerk in Driebergen speelde daar een grote rol in. Want daar is Lidy Nijhof actief en vanuit die geloofsgemeenschap wordt onder de bezielende leiding van Lidy Nijhof al tien jaar lang een bijzondere activiteit georganiseerd. 'Eet mee in de kerk', heet het. Elke derde vrijdag van de maand krijgen ouderen uit de kerk en de buurt een vijfgangendiner voorgeschoteld. De belangstelling is enorm, er zijn zelfs wachtlijsten. De protestantse kerk werkt daarin samen met de andere kerken, maar heeft wel het voortouw genomen. En Lidy Nijhof is het stralende middelpunt: vanuit haar eigen gebrokenheid heelt verlicht ze de levens van veel ouderen. Natuurlijk doet ze dat niet alleen. De plaatselijke slager verzorgt de hoofdmaaltijd, talloze vrijwilligers helpen met eten en met het klaarzetten van de tafels. De dominee zet ook zijn beste beentje voor. En Lidy Nijhof krijgt zoveel warmte en waardering terug dat ze zich gedragen voelt. Ook door God zelf. Zo kan het verkeren in het leven, zonder dat het verdriet helemaal is verdwenen. Zo kan de kerk van belang zijn in het bestaan van Lidy maar ook in het leven van veel ouderen. Zo kan de kerk present zijn in de lokale samenleving en die presentie ook verbinden met het geloof. Want het diner wordt geopend met het Onze Vader. En veel ouderen ervaren deze maaltijd als genade van boven."

- Leo Fijen, hoofdredacteur journalistiek en levensbeschouwing van KRO-NCRV

Wilt u ook een maaltijd voor ouderen organiseren in uw kerk? -> Bekijk hier het draaiboek dat Lidy Nijhof gebruikt voor haar maaltijden.