Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Abonnement op woord&weg voortaan gratis

Vanaf januari 2019 veranderen de abonnementen op de tijdschriften woord&weg, Diakonia, Kerk&Israël Onderweg en Jong Protestant. Maurits van Stuijvenberg, coördinator Communicatie en Drukwerkbegeleiding bij de dienstenorganisatie, legt uit.

1 Wat gaat precies veranderen?
‘Vanaf januari 2019 verschijnt er nog maar één gebundeld magazine van de Protestantse Kerk. Alle abonnees, of ze nou woord&weg, Diakonia, Kerk&Israël Onderweg of Jong Protestant lezen, krijgen hetzelfde magazine. Aan de ene kant is dat maandelijks woord&weg; draai je het om, dan lees je maandelijks een van de andere drie tijdschriften.’

>Meldt u aan voor een gratis abonnement

2 Wat is hiervan het voordeel voor de lezers?
‘Alle lezers ontvangen hiermee elke maand woord&weg, het magazine dat alle ambts- en taakdragers wil inspireren en informeren om hun werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Dit magazine is relevant voor alle mensen met een functie in de kerk. Daarnaast blijven de tijdschriften met een bijzondere focus bestaan. Om ons adressenbestand overzichtelijk en betaalbaar te houden, en de abonnees niet te overvoeren met verschillende poststromen, hebben we besloten van alle tijdschriften één magazine te maken. Dat betekent ook een aangepast ‘jasje’: de vormgeving van de tijdschfriften sluit straks meer op elkaar aan.’

3 De abonnementsprijs gaat nu zeker omhoog?
‘Nee. Sterker nog: het magazine wordt gratis. Wel zullen we eens per jaar een vrijwillige bijdrage vragen in de onkosten.’

4 Dan willen ambtsdragers die nog geen abonnement hebben het magazine vast ook ontvangen …
‘Hoe meer hoe liever! We gaan ons de komende tijd dan ook inzetten om de adressen te verzamelen van taak- en ambtsdragers die op dit moment nog geen tijdschrift ontvangen. Van predikanten, kerkelijk werkers en scriba's hebben we die, maar niet van alle ouderlingen, kerkrentmeesters, diakenen en andere taakdragers. Voordeel daarvan is dat zij eens per maand relevante informatie en inspiratie gebundeld thuisgestuurd krijgen, ze hoeven niet meer te wachten tot ze het in de kerk in hun postvak of in de leesmap vinden.’

5 Wat moeten ambtsdragers hiervoor doen?
‘Lezers van de bestaande tijdschriften ontvangen het vernieuwde magazine vanzelf, zij hoeven niets te doen. Wie nog geen abonnee is kan zich www.protestantsekerk.nl/magazine gratis aanmelden. Bespreek deze mogelijkheid bijvoorbeeld in de kerkenraad. Wij van onze kant doen ons best om een leesbaar en informatief magazine te maken dat de lezer graag oppakt en dat bovenal ondersteunt bij het werken in de kerk.’