Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Nieuwjaarsontmoeting Protestantse Kerk: Denk het ongrijpbare, hoor het ondenkbare en grijp het onhoorbare

Op 16 januari 2020 is er een nieuwjaarsontmoeting speciaal voor ambt- en taakdragers van de Protestantse Kerk. Kom om inspiratie op te doen voor het nieuwe jaar. Het thema van de nieuwjaarsontmoeting is 'De Ziel'. De ziel is het ongrijpbare denken. Het ondenkbare horen. Het onhoorbare grijpen.

De nieuwjaarsontmoeting vindt plaats in de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk (Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht). Inloop vanaf 16.30 uur. Programma start om 17.00 uur en eindigt om 19.00 uur. 

Denk het ongrijpbare

Jurjen de Groot, algemeen directeur van de dienstenorganisatie, denkt het ongrijpbare en ziet voor zich dat de Protestantse Kerk er moet zijn voor 17 miljoen Nederlanders - kerkgaand of niet. Daarover wordt hij geïnterviewd door ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen uit Heerenveen.

Theoloog A.A. van RüIer: “Het gaat erin de kerk centraal om zieltjes te winnen [...] want die zieltjes moeten zielen worden.” Volgens Sake Stoppels (beleidsmedewerker dienstenorganisatie) zet van Ruler daarmee het gesprek op scherp: “Want zo komt werving als een boemerang bij onszelf terug: heeft mijn ‘zieltje’ in de kerk kunnen uitgroeien tot een volwassen ziel? Heeft mijn christen-zijn mij geholpen te leren leven, heeft het bijgedragen aan mijn menswording? En zouden wij in onze geloofsgemeenschap nieuwkomers kunnen helpen om hun ziel te ‘verkennen’ en groeien in mens-zijn?” Volgens Stoppels zou elke gemeente dit soort vragen onder ogen moeten zien. “Hoe kan dat betekenis krijgen voor 17 miljoen  Nederlanders?” vraagt Jurjen de Groot zich af.

Hoor het ondenkbare

De Sunshine Cleaners hoorden het ondenkbare: muziek in Bonhoeffers gevangenisgedichten.
Predikant Piet van Die: “Wat hebben Bonhoeffer en popmuziek met elkaar te maken? Niets, zou je zeggen. Het zou zelfs kunnen vloeken. En toch werden ze geslaagd bij elkaar gebracht door de Sunshine Cleaners, die Bonhoeffers gevangenis gedichten op muziek hebben gezet. De status van Bonhoeffer is inmiddels zo onaantastbaar en bijna sacraal, dat een pop-versie van zijn gedichten al snel banaal zou kunnen worden. Maar dat is geenszins gebeurd. Integendeel, wat een integer werk!” Hoor óók het ondenkbare bij een mini-concert van de Sunshine Cleaners.

Grijp het onhoorbare

Ds. René de Reuver, scriba generale synode, grijpt het onhoorbare in een KIiederkerkviering over psalm 146 ‘Loof de Heer, mijn ziel’. Laat uw ziel beroeren door al ontdekkend de inhoud van deze psalm op een nieuwe manier tot u te laten spreken. Zing, wees creatief, bid om het onhoorbare te grijpen met uw stem, uw handen en uw hart.

Aanmelden