Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Welke 30 mensen mogen er naar de kerkdienst komen?

Vanaf 1 juni mogen er weer 30 mensen naar de kerk komen. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Stel dat uw gemeenten dit wil gaan doen: welke 30 mensen mogen er dan komen? Hoe ‘selecteer’ je die?

Allereerst: dat maximum aantal van 30 mensen gaat over het totaal aantal mensen, dus inclusief de voorganger, ambtsdragers, eventuele technici voor het verzorgen van de online viering etc.

Belangrijk! Alles wat hieronder staat is uiteraard onder voorbehoud. De overheid kan de regels wijzigen, omdat de ontwikkeling van het coronavirus daar om vraagt. Dan beweegt de landelijke Protestantse Kerk daar uiteraard in mee. 

Reserveringssysteem

Er moet, van overheidswege, gewerkt worden met een reserveringssysteem. Dat past niet bij de gastvrije sfeer van de kerk, maar in deze situatie kan het helaas niet anders. Uw gemeente dient dus een reserveringssysteem te ontwikkelen. 

  • Dat kan heel eenvoudig door mensen zich te laten aanmelden bij een contactpersoon. Deze persoon houdt het aantal mensen bij. Het risico van deze methode is echter dat iedere week dezelfde mensen zich heel snel aanmelden, zodat altijd dezelfde personen in de kerk zitten. En u weet, de eersten zullen de laatsten zijn…
  • U kunt de aanmelding ook tot een bepaald moment laten lopen (bijv. tot vrijdagavond 20.00 uur) en dan loten uit de aanmeldingen. U laat de mensen die ingeloot zijn daarna weten dat ze welkom zijn.
  • U kunt ook eenvoudig kerkdiensten reserveren online, dat is overzichtelijk en betrouwbaar. Met deze reserveringssystemen kan dat gratis of goedkoop. Hier vindt u een duidelijke uitleg en verschillende systemen om voor uw kerk een reserveringssysteem op te zetten.
  • Een derde optie is om mensen uit te nodigen op wijkniveau, leeftijdscategorie, achternaam of [vul zelf maar in]. U kunt er ook aan denken om eerst de mensen uit te nodigen die geen online diensten kunnen bijwonen en/of mensen met een klein netwerk. 
  • Vanuit de Hervormde Gemeente Harmelen komt de suggestie om gebruik te maken van https://www.eventbrite.nl/. "Voor mijn eigen kerk heb ik een eenvoudig systeempje opgezet via Eventbrite (100% gratis omdat de tickets gratis zijn) waarbij mensen aan kunnen geven of ze bij een dienst willen zijn. Ik heb maximaal 26 "tickets" vrijgegeven (30-koster/organist/ouderling/dominee) zodat we de controle hebben over het maximaal aantal bezoekers. In juli kunnen we dan DV opschalen naar 100 tickets." U kunt er zelfs voor kiezen om iedere week een paar stoelen vrij te houden voor spontane bezoekers. De zogenaamde ‘stoel voor Elia’.
  • De diaconie van Hervormd Sliedrecht heeft ook een reserveringssysteem gemaakt via www.myreservations.nl, hier kunt u een voorbeeld bekijken.

Placering

Bij de ingang moet iemand staan die de mensen begroet en die vraagt naar hun gezondheid. Bij coronagerelateerde gezondheidsklachten zijn mensen helaas niet welkom. Zet iemand bij de ingang die in staat is deze beslissing kordaat te nemen. Laat mensen van te voren weten dat hiernaar gevraagd wordt, zodat men zich niet overvallen voelt.

In de kerk moet er iemand zijn die mensen placeert. Immers, anderhalve meter afstand is een vereiste. Ook daar zijn verschillende vormen mogelijk:

  • U kunt de eersten die binnenkomen vragen zo ver mogelijk van de deur te gaan zitten, de volgende bezoekers op 1,5 meter daar vandaan, en zo de ruimte verder vullen richting de deur. Bij het weggaan, vertrekken de mensen die het dichtst bij de deur zitten eerst. U laat alle banken/stoelen staan, dan kan ieder gezin wel samen zitten en neemt ieder zelf verantwoordelijkheid voor de juiste afstand.
  • Geef mensen een liturgie met een nummer. Ze kunnen gaan zitten op de plek met hetzelfde nummer.
  • Zet tafels neer met stoelen eromheen. Voelt minder ‘kaal’ en tafels zorgen meteen voor de gewenste afstand. 
  • Maak de kerkzaal leeg en markeer op de vloer waar stoelen mogen staan. Zet het maximum aantal stoelen bij de ingang en laat mensen zelf een stoel pakken en een gemarkeerde plek kiezen. (Een idee uit De Nieuwe Koers)

Ook online

De meeste gemeenten hebben meer dan 30 leden. Blijf dus vooral ook online uitzenden.

Deel uw suggesties en oplossingen

Als uw gemeente ook een goed idee heeft rond reserveren en placeren, mail het dan naar info@protestantsekerk.nl. Met uw ideeën vullen wij dit artikel aan.

Foto: Unsplash