Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Voorzitter Schuldhulpmaatje hoopt dat Micha Zondag in veel kerken aanleiding is voor een goed gesprek over arm en rijk

Op 14 oktober 2018 vindt de jaarlijkse Micha Zondag plaats. Deze keer staat het thema armoede en rijkdom centraal naar aanleiding van de Bijbeltekst: "Armen zullen altijd bij u zijn (Deut. 15:11)"

Ds. Joost Schelling uit Woerden is voorzitter van Schuldhulpmaatje Nederland. Hij vindt de komende Micha Zondag ‘een mooie aangelegenheid om in de kerk een goed gesprek te voeren over rijk en arm, wereldwijd en binnen onze eigen (kerk)muren’.

Materiaal voor Micha Zondag

Micha Nederland heeft voor deze zondag materiaal gemaakt met preekschetsen, liturgische suggesties en ideeën voor kinder- en jeugdwerk.

Ds. Schelling heeft één van de preekschetsen voor Micha Zondag geschreven. Daarin schrijft hij: “De omgang met armoede is de lakmoesproef voor de rechtvaardigheid binnen de muren van Israël. Want het realisme dat er altijd verschillen tussen arm en rijk zouden bestaan, ontslaat de ander niet van het doen van recht aan de naaste. […] Recht doen betekent dwars door die omstandigheden heen steeds de mens achter de armoede te blijven zien, die een beroep doet op onze gaven. Gaven en goedheid die ons uiteindelijk ook weer gegeven worden."

Een goed gesprek voor rijk en arm

Ds. Schelling: “Deuteronomium roept het volk op om daarom steeds gul te zijn, en geregeld de disbalans tussen arm en rijk te herstellen. In een samenleving met een steeds groter wordende ongelijkheid rond inkomen, vermogen en kansen, kan rechtvaardigheid en het goede leven alleen nog gestalte krijgen door de kloof bewust te verkleinen. Kwijtschelden van schulden, maar zeker mensen met schulden onder ogen komen, en ze echt bijstaan, zijn zo zichtbare tekenen van het koninkrijk van God. De komende Micha Zondag is een mooie aangelegenheid om in de kerk een goed gesprek te voeren over rijk en arm, wereldwijd en binnen onze eigen (kerk)muren.”

> Download hier het materiaal voor de Micha Zondag met de preekschets van ds. Joost Schelling uit Woerden