Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Verlies leden niet uit het oog!

Houd de administratie van uw gemeente op orde. Vul de internetconsultatie van de overheid in.

De Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen die ertoe leidt dat in 2018 door de burgerlijke gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). SILA krijgt adreswijzigingen automatisch door van de burgerlijke gemeenten. Via een slim systeem ontvangen de kerkelijke gemeenten deze informatie, zodat ze nieuw ingekomen leden kunnen verwelkomen. De privacy van leden is hierbij gegarandeerd.

Scriba René de Reuver begrijpt niet dat de Tweede Kamer mogelijk gaat besluiten om deze regeling voor de kerken op te heffen. “SILA is een goed werkende en handige manier voor kerken om hun administratie op orde te houden. Op deze manier houden wij onze leden in het oog. Zoals andere ledenorganisaties dat ook via zo’n regeling doen. Waarom wil de overheid iets opheffen wat goed werkt en zinvol is?”

In beeld blijven

Dit systeem helpt gemeenten om haar ledenadministratie actueel te houden. Als bijvoorbeeld na het verdwijnen van de SILA-regeling een ouder gemeentelid verhuist naar een verpleeghuis en niet in staat is zelf een adreswijziging aan de gemeente door te geven, krijgt de gemeente niet meer automatisch van de burgerlijke gemeente te horen waar hij of zij nu woont. Ook voor studenten is SILA onmisbaar. Studenten verhuizen meestal vanuit het ouderlijke huis naar hun studentenstad. Zij zullen - in de ban van de nieuwe fase in hun leven - er niet altijd aan denken om een adreswijziging aan de kerk door te geven. Terwijl contact met de kerk in hun nieuwe omgeving misschien wel op prijs gesteld wordt.

Via een internetconsultatie van de overheid kan iedereen laten weten wat hij/zij van het voornemen vindt dat SILA niet langer adresgegevens aan kerken mag verstrekken. Deze internetconsultatie loopt tot 3 februari 2017. Scriba René de Reuver roept iedereen op om de consultatie in te vullen. "Laat de overheid weten dat wij SILA niet kunnen missen! Wij willen dat al onze leden in beeld blijven!"

Uw stem telt!

De internetconsultatie is gesloten. Zo'n 15.000 mensen hebben hierop gereageerd. Hartelijk dank!