Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Verhoeff blij met Urdu-gemeente

De generale synode heeft in eerste lezing een wijziging van de kerkorde voorgenomen die het mogelijk moet maken dat migrantengemeenten zich bij de Protestantse Kerk kunnen aansluiten zonder zich aan alle regelingen te hoeven houden. Volgend jaar zal de tweede lezing van deze kerkordewijziging gehouden worden.

Ds. Sarwar Eric van de Urdu-gemeente zegt in een filmpje (zie onderaan bericht) dat aan de synodeleden getoond werd: “Eerst gingen we naar de diensten van de Nederlandse gemeente. Maar als je de dienst niet begrijpt, heb je er niet veel aan. Toen dacht ik: ‘Er moet een dienst in Urdu komen, want de afstand tussen mensen en God werd groter’. (…) Wij prijzen de Heer nu in onze eigen taal en op onze eigen manier. Maar we willen ook graag bij de Protestantse Kerk in Nederland horen.”

Op tafel ligt een advies van het Generale College voor de Kerkorde om de kerkorde zo aan te passen dat migrantenkerken de kans krijgen om zich aan te sluiten bij de Protestantse Kerk. Kort samengevat komt het er op neer dat ze als buitengewone gemeente worden opgenomen in de Protestantse Kerk waarbij ze de kerkorde accepteren, maar de toepassing van de ordinanties per geval overeengekomen wordt.

Volgens scriba Plaisier is de Protestantse Kerk in oecumenisch verband altijd op zoek naar contacten met andere kerken. “In de visienota is ook duidelijk commitment uitgesproken richting migrantenkerken. Om die tot ons te laten spreken.” Plaisier verwacht dat ‘als er één schaap over de dam is, er meerdere zullen volgen’. Hij realiseert zich dat het kerkordelijk niet eenvoudig is. “De Protestantse Kerk had tot nu toe slechts de mogelijkheid van een associatieovereenkomst. Maar zo’n associatieovereenkomst is eigenlijk zeer ingewikkeld. Op deze manier kunnen migrantenkerken zich eenvoudiger bij de Protestantse Kerk aansluiten. Ik ben dan ook blij met de creativiteit van het college.”

Professor Leo Koffeman, voorzitter van het college voor de kerkorde, benadrukt dat het ‘kerkrechtelijk niet eenvoudig’ is. “Maar namens het college, en ook persoonlijk, sta ik van harte achter de wens om de kerk veelkleuriger te maken. Wij willen graag die wens honoreren. Ook al zien wij nog voetangels en klemmen - we zoeken naar de grenzen van het kerkrecht. We nemen bepaalde risico’s. Maar van harte.”

Drie synodeleden hadden alleen vragen ter verduidelijking op kerkordelijk gebied, maar geven alle drie aan dat ze deze ontwikkeling van harte toejuichen. Toen deze vragen door Koffeman waren beantwoord, werd het voorstel dan ook unaniem aangenomen.

Na een klinkend applaus sprak preses Verhoeff de aanwezige gasten van de Urdu-gemeente toe: “Ik vind het een hele eer dat uw gemeente bij onze kerk wil horen.”

Lees meer over

Het thema Synode