Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Vanaf 5 juni meer mensen welkom in kerkdienst

Met ingang van zaterdag 5 juni wordt in Nederland de volgende stap in de versoepelingen van de coronamaatregelen gezet.

De routekaart kerken, die door CIO op 22 maart 2021 werd gepubliceerd, geeft hiervoor het volgende aan:

Meer mensen welkom bij kerkdienst

Dat betekent dat er vanaf 5 juni maximaal 60 mensen (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) tijdens een kerkdienst aanwezig kunnen zijn. Voor kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen kan een maximum van 15% van dit aantal zitplaatsen worden aangehouden. Daarnaast geldt tevens de volgende overheidsmaatregel: voor zalen met meer dan 1000 vaste zitplaatsen geldt een maximum aantal bezoekers van 250.

Belangrijk is dat de algemene randvoorwaarden van voorafgaande reservering, triage (gezondheidsvragen) en placering in het kerkgebouw in acht worden genomen. Ook zijn de genoemde aantallen kerkgangers alleen mogelijk als hierbij de 1,5 m onderlinge afstand kan worden aangehouden.

Zingen op praatniveau

Ook kan er een beperkte tijd op praatniveau worden gezongen. Met praatniveau wordt bedoeld: zingen op ingetogen wijze, waarbij een persoon het zangvolume niet laat uitstijgen boven de geluidssterkte van normaal spreken.

De werkgroep zingen geeft aan dat u bij ‘beperkte tijd’ moet denken aan maximaal twee coupletten in een kerkdienst. Bij voorkeur aan het einde van de kerkdienst. Dit in verband met de verspreiding van aerosolen en de mogelijkheid om direct daarna te ventileren. Voor de overige liederen blijft de mogelijkheid bestaan om dit met maximaal 4 voorzangers te verzorgen. 

Openluchtdiensten

Voor kerkdiensten buiten gelden dezelfde regels als binnen. Tot een maximum van 250 mensen kan de beschikbare ruimte gevuld worden met zitplaatsen op anderhalve meter. Logischerwijs is hier iets meer ruimte op het gebied van samenzang (want er is betere ventilatie), maar wees hierin terughoudend. Uiteraard gelden verder ook alle basisregels van aankomst tot vertrek van de kerkganger (zie protocol). Alhoewel het officieel niet nodig is, raden wij u aan eventuele openluchtdiensten kenbaar te maken aan de plaatselijke overheid.

Jeugdwerk en groepsbijeenkomsten binnen en buiten

Vanaf 5 juni gelden voor jeugd tot 18 jaar geen beperkende maatregelen meer. Mensen vanaf 18 jaar kunnen vanaf dit moment weer in ‘catechisatie, verenigingswerk, kring, cursus-verband’ met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samenkomen. Buiten is een ontmoeting (anders dan een kerkdienst) met maximaal 40 mensen (exclusief medewerkers) mogelijk.

Kerkelijke vergaderingen

Voor kerkelijke vergaderingen (zoals een kerkenraad, bestuursvergadering, locatieraad, gemeente- of ledenvergadering, classicale vergadering of synode) geldt in alle fasen de richtlijnen van de Rijksoverheid voor samenkomsten. Hierbij moeten de basisregels vanzelfsprekend in acht genomen worden. Voor continuering van de dagelijkse werkzaamheden kan gebruik gemaakt worden van de algemene uitzonderingen om met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte samen te komen. Ook hier gelden de basisregels.