Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Vanaf 1 januari 2015 werk Kerk en Wereld geïntegreerd in werk dienstenorganisatie

De kleine synode heeft definitief besloten het werk van de stichting Kerk en Wereld te integreren in het werk van de dienstenorganisatie. De ingangsdatum van dit besluit is 1 januari 2015. \r\n

Voorgeschiedenis

Dit besluit heeft een lange voorgeschiedenis. Reeds in juni 2013 heeft de kleine synode besloten de Stichting Kerk en Wereld te ontbinden. In de vergadering van november 2013 heeft de kleine synode de ‘notitie stichtingenbeleid’ aanvaard als uitgangspunt voor het verdere beleid ten aanzien van stichtingen, waaronder Kerk en Wereld.

Tegen dit besluit heeft Kerk en Wereld bezwaar gemaakt bij het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen (GCBG). Het GCBG heeft op 3 september 2014 uitspraak op dit bezwaar gedaan. Het GCBG achtte het bezwaar van Kerk en Wereld ongegrond. Wel vond het GCBG dat de kleine synode Kerk en Wereld in de gelegenheid moest stellen een voorstel voor bestemming van het liquidatiesaldo te doen. Kerk en Wereld heeft een voorstel gedaan. De kleine synode heeft dit voorstel in aangepaste vorm overgenomen.

Hoe nu verder…

Het moderamen zal samen met het bestuur dienstenorganisatie verdere gesprekken voeren met het bestuur van Kerk en Wereld om tot overeenstemming over nadere invulling van de volgende zaken te komen: 

  • het bestemmingsfonds ‘Kerk en Wereld’,
  • de commissie ‘Kerk en Wereld’ van de dienstenorganisatie en
  • de vereffening van de stichting (waarvan deel uitmaakt de fusie van de stichting in liquidatie met de Stichting Steun Protestantse Kerk in Nederland)

 

Vereffening

Door het besluit van de kleine synode komt Kerk en Wereld per 1 januari 2015 in het stadium van vereffening terecht. Vereffening is het laatste stadium in het ontbindingsproces van een rechtspersoon. Bij het ontbindingsbesluit zijn de volgende vereffenaars benoemd:

  1. op voordracht van het bestuur van Kerk en Wereld: G.H.O. van Maanen te Leidschendam
  2. op voordracht van het moderamen: B. van Bokhoven te Linschoten
  3. op voordracht van het bestuur dienstenorganisatie: P. Leendertse te Kamperland
 

Lees meer over

Het thema Synode