Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Uitstel publicatie financiële gegevens ANBI’s mogelijk

Gemeenten en diaconieën dienen elk jaar vóór 1 juli een aantal gegevens te publiceren op een website, waaronder een verkorte staat van baten en lasten. Dit is de publicatieverplichting die elke ANBI-instelling heeft. Dit jaar heeft de Belastingdienst laten weten dat er uitstel mogelijk is, als het door de coronamaatregelen niet lukt om de datum van 1 juli a.s. te halen.

Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, dient u hierover zelf een besluit te nemen en dat te publiceren op de website waar u normaliter deze gegevens plaatst. Bij dit besluit moet worden vermeld waarom het niet lukt om de datum van 1 juli 2020 te halen.

U hoeft hierover verder geen verzoek aan de Belastingdienst te doen of dat te melden. Publicatie van dit besluit met reden op uw website is voldoende. 

U kunt maximaal 4 maanden uitstel krijgen, tot uiterlijk 1 november a.s. Het dringende advies van het CIO (overleg gezamenlijke kerken) is echter om deze publicatie vóór 1 oktober a.s. in orde te maken! 

Deze uitstelregeling is pas zeer recent door de Belastingdienst gepubliceerd, daarom kon u hierover niet eerder worden geïnformeerd.

Aangepaste regeling voor indienen jaarrekening 2019

In verband met de bijzondere omstandigheden door de maatregelen rondom het coronavirus is de regeling voor het indienen van de jaarrekening 2019 van de gemeente en de diaconie aangepast. Daarover leest u hier meer.