Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Transgenders in de kerk

Wat betekent transgender zijn en welke geloofsvragen brengt dit met zich mee? En wat betekent het voor de gemeente? De nieuwe brochure ‘Transgender, kerk en geloof’ geeft hier antwoord op.

Prof. dr. Heleen Zorgdrager van de Protestantse Theologische Universiteit is één van de auteurs en licht de brochure toe.

Waarom deze brochure?
“Deze gids brengt trans mensen dichterbij voor gemeenten. Eigenlijk is er op dit gebied nog niets, terwijl er in de samenleving steeds meer aandacht is voor transgenders en genderidentiteit. Trans mensen laten zich steeds meer zien. Ook in de kerk worden de eerste activiteiten zichtbaar. De Trans Pride Kerkdienst aanstaande zondag, waar de publicatie wordt gepresenteerd, is hier een goed voorbeeld van.”

Wat kan een gemeente doen voor trans mensen in hun kerk?
Luister naar hun verhalen en ga het gesprek aan. Uit de gesprekken met betrokkenen blijkt dat er grote behoefte is dat transgenders hun eigen verhaal kunnen vertellen in de kerk. En dat ze behoefte hebben aan herkenning - in de preek, gebeden of liederen - van vragen waar zij zelf mee worden geconfronteerd. Zij weten als geen ander dat de mensheid niet uit 100% man of 100% vrouw bestaat. Er zijn mensen voor wie het niet zo eenvoudig ligt. Voor God en in de Bijbel ligt het ook niet zo eenduidig. Om dat te horen in een preek, kan heel behulpzaam zijn voor iemands eigen acceptatie. Het is goed als in de kerk minder normatief over man-vrouw wordt gesproken, en over lichamelijkheid überhaupt. Dan zullen transgenders ervaren dat ze veilig zijn om in hun kerk te praten over wat hen bezig houdt.

En voor familieleden van trans mensen?
Als iemand in transitie gaat, is dat niet alleen voor de persoon zelf een heel grote verandering, maar ook voor de partner, ouders en kinderen. Zorg als gemeente voor aandacht voor het familienetwerk. De omgeving gaat namelijk óók in transitie. Sterker nog: een transitie van een gemeentelid heeft ook invloed op de geloofsgemeente. Die verandert ook, daar gebeurt wat mee. Het kan bij andere gemeenteleden allerlei vragen oproepen, over lichamelijkheid en seksualiteit. Doe daar als gemeente actief iets mee. We kunnen veel leren van mensen in transitie.”

De brochure is een compacte gids en maakt duidelijk dat genderdysforie (onbehagen met het geboortegeslacht) een ontwrichtend probleem is met grote gevolgen. Trans mensen kiezen er niet zelf voor, maar lopen er in hun leven tegenaan en kunnen er niet aan voorbij gaan. De gids wil de onbekendheid wegnemen en geeft informatie over wat het betekent om transgender te zijn en welke geloofsvragen een rol kunnen spelen bij transmensen. Ook biedt het praktische adressen van (zelf)hulporganisaties.

>Lees hier meer over het boek en of bestel het boek Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt. Een handreiking voor gelovige transgenders en werkers in de kerk. Auteur: Carl Buijs

>De brochure is geschreven door Carl Buijs (Transvisie) en prof. dr. Heleen Zorgdrager (PThU). Download de brochure (pdf). Vragen over dit onderwerp en de brochure: Heleen Zorgdrager (hezorgdrager@pthu.nl).

Lees meer over

Het thema Veilige gemeente