Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Tien tips voor de Nationale Herdenking op 4 mei

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Veel gemeenten doen in hun woonplaats mee aan een bijeenkomst in het kader van deze herdenking en/of besteden er in hun kerkdienst aandacht aan.

https://www.raadvankerken.nl/kerk-en-geloof/in-vrijheid-kiezen-teksten-liederen-gebeden/Hoe kan uw gemeente meedoen?

1. Geef op zondag 5 mei in uw eigen kerkelijke gemeente aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. Zoek hiervoor bijvoorbeeld naar lokale geschiedenis (plekken en verhalen). Geef ze een plek in de kerkdienst of tijdens een speciaal ‘herdenkingsprogramma’ daarna. Of laat mensen in de kerk die de oorlog hebben meegemaakt daar onder ‘leiding’ van een interviewer over vertellen, tijdens de dienst of een speciaal ‘herdenkingsprogramma’ daarna.

2. Dit jaar is het 74 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Tegelijkertijd zijn er miljoenen mensen wereldwijd die niet in vrijheid leven. In Syrië lijden bijvoorbeeld miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Daarom heeft Kerk in Actie op zondag 5 mei 2019 een speciale bevrijdingscollecte voor de mensen in Syrië die niet in vrijheid leven. Uw gemeente kan deze collecte uiteraard ook houden.

3. Ga op zoek naar joods leven in de omgeving. In veel plaatsen was er vóór de oorlog een joodse gemeenschap. Vertel hun verhaal in of na de dienst op 5 mei, en herdenk op deze wijze de joodse slachtoffers van de shoah.

4. Organiseer een wandeling, bijvoorbeeld op zaterdag 4 of zondag 5 mei, naar concrete plekken in uw woonplaats die een rol hadden in/een link hebben met de Tweede Wereldoorlog. Denk aan stolpersteine (struikelstenen), gebouwen, een monument.

5. Hoe legt u de Dodenherdenking uit aan een kind? En wat doet u om 5 mei een gedenkwaardige dag te laten zijn voor kinderen? Lees deze zeven tips om met kinderen stil te staan bij 4 mei en bekijk de drie werkvormen die passen bij Bevrijdingsdag.

6. Bekijk het Rotterdamse project 'Jij hoort in onze klas,' waarbij schoolkinderen de levens van joodse kinderen die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd in kaart brengen. Misschien is een soortgelijk project in uw omgeving ook mogelijk.

7. Organiseer, samen met andere kerken en organisaties in uw woonplaats, een vrijheidsmaaltijd. Kijk hier hoe u zo’n maaltijd organiseert.

8. Leer van de oorlog. Zie dit bijzondere project in Winterswijk.

9. Waarschijnlijk is dit op de meeste plekken in Nederland al het geval, maar mocht dat niet zo zijn, sluit dan als kerk aan bij de plaatselijke herdenking van 4 mei. Kijk waar de kerk een aanvullende rol kan spelen, bijvoorbeeld in het organiseren van een (gebeds)bijeenkomst voorafgaand aan de herdenking. Wordt plaatselijk geen herdenking gehouden, neem dan als kerk het initiatief om een herdenking te organiseren. Zoek partners, zoals andere kerkgenootschappen, de burgerlijke gemeente en scholen.

10. Kijk op de website van 4 en 5 mei voor meer informatie en inspiratie.

Een extra tip:

De Raad van Kerken heeft liturgisch materiaal ontwikkeld voor de herdenkingen en vieringen op 4 en 5 mei.