Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Synode stelt daderbeleid vast

De notitie ‘Het ambt na een tuchtmaatregel’ is unaniem door de synode aanvaard. “Hiermee is de laatste bouwsteen geplaatst. We hadden al een protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties”, aldus Marja Meerburg, voorzitter van het bestuur van het Interkerkelijk samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR). "Nu hebben we ook beleid voor het omgaan met veroordeelde daders."

De Generale Raad van Advies verwoordde het als volgt: “Het is goed als de kerk hierin haar verantwoordelijkheid neemt. Het is goed dat het beleid in gaat op het ambt. Het gaat namelijk niet alleen om de persoon, maar om iemand die namens de kerk een ambt bekleedt." Verschillende sprekers benadrukten de ernst van het onderwerp. ‘Seksueel misbruik mag in de kerk niet voorkomen. Maar als het dan toch voorkomt, mag het zeker niet toegedekt worden en moet de kerk er zijn voor de slachtoffers. Aandacht die zich ook vertaalt in hulp.’

De notitie beschrijft het daderbeleid van de Protestantse Kerk na veroordeling voor seksueel misbruik in pastorale relaties door het Regionale of Generale College voor het Opzicht. Zo wordt er ingegaan op de vraag of de dader nog geschikt is om het ambt te blijven vervullen, het afleggen van een schuldverklaring en het begeleiden van kerkenraden. “We zien te vaak dat het slachtoffer zijn of haar plek in de gemeente niet meer in kan nemen. Met dit daderbeleid willen wij het ook mogelijk maken dat het slachtoffer in de kerk weer een plaats kan vinden,’ aldus scriba Plaisier.

Lees meer over

Het thema Veilige gemeente