Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Subsidie aanvragen voor een ambulant of interim predikant in uw gemeente

Heeft uw gemeente een ambulant of interim predikant nodig en heeft u via de mobiliteitspool van de Protestantse Kerk Nederland een tijdelijke predikant kunnen aannemen? Dan kan uw gemeente in aanmerking komen voor een subsidie van 8.000 euro voor twee jaar uit de Solidariteitskas.

De maximale subsidie van € 8.000,- per jaar geldt bij de aanstelling van een fulltime ambulant of interim predikant in uw gemeente voor maximaal 2 jaar. Dit bedrag wordt naar rato tijd en deeltijdpercentage teruggerekend. Deze subsidie kan nog tot eind 2021 worden aangevraagd.

Hoe werkt het?

Bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk kunt u een aanvraagformulier opvragen. Vul deze compleet in en mail, om de steunwaardigheid te kunnen toetsen, de gevraagde cijfermatige informatie met de aanvraag mee.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie zijn:

  • Steunwaardigheidstoets: De liquiditeitspositie mag niet groter zijn dan 4 keer het benodigd jaarbudget.
  • Een complete aanvraag, met gevraagde stukken, waaraan de interim of ambulant predikant moet bijdragen (in overleg met afdeling mobiliteit).
  • De algemene voorwaarden zijn van toepassing bij de subsidieaanvraag.

Binnen een aantal weken na de ontvangst van uw complete aanvragen hoort u of de gevraagde subsidie wordt toegekend, wat de hoogte ervan is en hoe deze wordt verstrekt. 

Subsidie aanvragen

Heeft uw gemeente financiële steun nodig of juist geld om een vernieuwend plan uit te voeren? In beide gevallen kunt u subsidie aanvragen bij de Solidariteitskas. Er is geld beschikbaar voor bijvoorbeeld deskundige hulp bij gemeentevernieuwing, stimulerende kerkelijke projecten, samenwerking tussen gemeenten, deskundige hulp bij fusie of verkoop, gebrek aan geld, noodfonds voor gemeenten in financiële problemen of bij de aanstelling van een ambulant of interim predikant. 

De Commissie Steunverlening beoordeelt de subsidieaanvraag. Voordat u teveel tijd kwijt bent aan het invullen van formulieren, kunt u een mail met uw idee voor uw gemeente sturen naar steunverlening@protestantsekerk.nl. Aan de hand van deze aanvraag bepaalt Bureau Steunverlening welke informatie verder noodzakelijk is om de aanvraag verder in behandeling te nemen.

Meer informatie is te vinden op protestantsekerk.nl/solidariteitskas