Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Studieverlof wordt vervangen door Permanente Educatie

De generale synode heeft in tweede lezing ingestemd met de invoering van de Permanente Educatie voor predikanten en kerkelijk werkers.

De bespreking was niet eenvoudig. Bij het voorstel van het Generale College voor de Kerkorden lagen een grote hoeveelheid moties en amendementen op tafel. Er bleek massieve weerstand te bestaan tegen de afschaffing van het studieverlof en tevens waren er nog erg veel vragen bij de uitwerking van de regeling van de Permanente Educatie. Scriba Plaisier voelde mee met predikanten die het huidige studieverlof liever niet zien verdwijnen. “Er is een gevoel bij predikanten dat het een verlies is van iets dat hen lief en dierbaar is geweest. Studieverlof zoals dat al twintig jaar bekend is. Ik kan dat invoelen. Dat het verandert doet zeer. Maar geef de Permanente Educatie de kans. Laten we het ter zijner tijd evalueren.”

Die kans gaf de synode aan de Permanente Educatie. Ze stemde in met de wijzigingen in de ordinantie zoals voorgesteld door het moderamen. De toepassing van de eerder aangenomen Generale Regeling werd echter uitgesteld. In de komende vergadering van de generale synode zal die Generale Regeling behandeld worden, waarbij rekening wordt gehouden met de vele gestelde vragen en ingebrachte bezwaren. De verplichte invoering van de Permanente Educatie vindt na de vaststelling van de Generale Regeling (april 2012) plaats. Uiteraard kan nu al op vrijwillige basis begonnen worden met de Permanente Educatie.

Zo’n twintig synodeleden hadden onder meer vragen over de financiering, het gewicht van de sancties, de bespreking van het opleidingsplan met de kerkenraad, de versnippering van meerdere studieperioden en de balans tussen het verplichte en vrije deel. Over deze, en andere onderwerpen, wordt door een commissie de komende maanden gereflecteerd en wordt bekeken of en waar de regeling aangepast moet worden. De synodeleden zijn tevreden over de extra tijd die genomen wordt om de Permanente Educatie verder te doordenken. Scriba Plaisier is bevlogen over de Permanente Educatie. “Het is de bedoeling dat het bijdraagt aan de kwaliteit en arbeidsvreugde. Wij hechten namelijk veel waarde aan het goed en met veel vreugde functioneren van predikanten en kerkelijke werkers. Dat is een drijvende factor achter de Permanente Educatie.”

Lees meer over

Het thema Synode