Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Studentenpastoraat: vanaf nu subsidieaanvraag op projectbasis mogelijk

Vanaf nu stelt de Protestantse Kerk subsidie beschikbaar voor nieuwe en huidige projecten in het protestantse studentenpastoraat. Hieronder vindt u alle uitleg en voorwaarden om een aanvraag in te dienen.

Heeft u passie voor studenten en hun leefwereld? Vraagt u zich af hoe uw gemeente deze jongeren (nog) beter kan bereiken? Of bent u zelf werkzaam als studentenpastor en wilt u uw werkzaamheden uitdiepen? Dan bent u bij de Protestantse Kerk aan het juiste adres. 

De Protestantse Kerk in Nederland beschouwt het studentenpastoraat als een wezenlijk onderdeel van haar roeping en verantwoordelijkheid. Vorig jaar heeft de generale synode besloten om vanaf 2020 het studentenpastoraat op projectbasis in te richten. Dit houdt in dat alle huidige studentenpastoraten en nieuwe studenteninitiatieven een subsidie kunnen aanvragen voor een projectplan van maximaal vijf jaar. Doel van deze nieuwe flexibele projectstructuur is om het studentenpastoraat kwalitatief toekomstbestendig te maken. 

Lokaal draagvlak

Essentieel voor een projectaanvraag is aantoonbaar lokaal draagvlak. De generale synode moedigt aan dat het project op studenten gericht is en van onderaf gedragen wordt door diverse partners. Zo wordt bij de inhoudelijke beoordeling gekeken naar de verhouding tot de universiteit, hogeschool, lokale kerkelijke gemeente(n), stichting en/of studentenvereniging. Eén van de partners of initiatiefnemers dient bij voorkeur een kerkelijke gemeente van de Protestantse Kerk te zijn, maar er kunnen ook andere kerken bij betrokken worden. 

Voor wie is de subsidie? 

De subsidie betreft een bijdrage in de salariskosten van de (nog aan te stellen) studentenpastor of kerkelijk werker in het studentenpastoraat. Vooralsnog wordt de huidige verdeling van de salariskosten in stand gehouden: 80% van de salariskosten ten laste van de Protestantse Kerk in Nederland en 20% ten laste van lokaal draagvlak. 

Ook alle huidige studentenpastoraten dienen te participeren in de nieuwe projectstructuur die vanaf 2020 geïmplementeerd wordt. Vanaf september 2019 kunnen zij en nieuwe initiatiefnemers hun aanvraag indienen bij de Commissie Steunverlening (Solidariteitskas). Als het budget vanuit de solidariteitskas niet voldoende is om de projectaanvragen te honoreren, zal de bijdrage van de Protestantse Kerk navenant worden teruggebracht na overleg met de lokale partners. 

Hoe werkt het?

Lees eerst goed de subsidievoorwaarden door en vul daarna het aanvraagformulier in.


Op basis van bovengenoemde inhoudelijke criteria van het projectplan brengt de landelijke Werkgroep Studentenpastoraat advies uit aan de Commissie Steunverlening, die de subsidie al dan niet toekent voor een periode van maximaal vijf jaar.

Leden gezocht Werkgroep Studentenpastoraat
De landelijke Werkgroep Studentenpastoraat die onder andere de inhoudelijke beoordeling van de subsidieaanvragen voor haar rekening neemt, is momenteel nog op zoek naar leden. Wil je concreet een bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken van het studentenpastoraat? Kijk dan
hier voor de vacature.

Foto: Unsplash